Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća - poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 19. jula 2017. godine sa početkom u 13:00 sati održati 62. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

                                                                                                              

                                                                                                                 DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća  za područje Kantona Sarajevo, održane 29.05.2017. godine;

2. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;

3. Nacrt zakona o radu u Kantonu Sarajevo;

4. Prijedlog odluke o pečatu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo;

5. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

19.07.2017 - 13:00