Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu 24. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

 

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo Vas da će se u SRIJEDU 28. DECEMBRA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 24. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

4. Prijedlog zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU "Disciplinski centar za maloljetnike";

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan Vlade Kantona Sarajevo o trajnom stambenom zbrinjavanju fizičkih lica čiji su stambeni objekti potpuno uništeni ili zbog oštećenja nisu za stanovanje na području Općine Vogošća, putem kupovine stambenih jedinica;

7. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

13.a Program rada i Finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu;

13.b Program rada i Finansijski plan KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu;

13.c Program rada i Finansijski plan KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2017. godinu;

13.d Program rada i Finansijski plan KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu;

13.e Program rada i Finansijski plan KJU "Gerontološki centar" za 2017. godinu;

13.f Program rada i Finansijski plan JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

13.g Program rada i Finansijski plan KJU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu;

14. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

INFORMATIVNI MATERIJAL:

-Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih podsticajnih mjera Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, po Javnom pozivu od 16.11.2015. godine i Program javnih radova iz 2016. godine.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

28.12.2016 - 10:00