Vlada Kantona Sarajevo

Sastanak s ciljem usaglašavanja teksta Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA /PETAK/ 10. marta 2017. godine sa početkom u 09:00 sati na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, u sali 129, održati sastanak s ciljem usaglašavanja teksta Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Federalnog ministarstva pravde i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Toplane Sarajevo", "Rad" i "Vodovod i kanalizacija".

S ciljem iznalaženja načina i mogućnosti smanjenja broja sudskih predmeta po osnovu izvršenih komunalnih usluga na području Kantona Sarajevo, kao i njihove efikasnije naplate, Ministarstvo pravde i uprave KS je održalo niz sastanaka sa svim nadležnim institucijama i kantonalnim javnim preduzećima, te je izvršilo analizu aktuelnih pitanja i problema sa kojima se u svom radu suočavaju Vlada KS, Općinski sud u Sarajevu i KJKP "Toplane Sarajevo", "Rad" i "Vodovod i kanalizacija".

Kao rezultat provedenih aktivnosti, izrađen je pomenuti Akcioni plan koji će biti upućen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

10.03.2017 - 09:00