Vlada Kantona Sarajevo

Potpisivanje Projektnog zadatka za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu-poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 23. DECEMBRA 2016. godine u 10:30 sati ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija potpisati Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu.

Izgradnjom garaže obezbjeđuje se dovoljan broj parking mjesta u ulici Kolodvorska za korisnike zdravstvenih usluga JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, te se rješava problem prezasićenosti i velike zauzetosti postojećih parking površina na području općine Novo Sarajevo. Ukupna planirana površina garaže u osnovi je cca 5.562 metara kvadratnih i obezbjeđuje kapacitet od cca 228 do 230 parking mjesta. (podzemna garaža sa dvije etaže NIVO-2 ).

Početna sredstva potrebna za izradu neophodne investiciono-tehničke dokumentacije obezbijeđena su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016/2017.godinu na razdjelu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Potpisivanje će biti upriličeno u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

23.12.2016 - 10:30