Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 90. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

90. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 15.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Iz nadležnosti Vlade

 

  1. Izvještaj o stanju vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo

    Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

  2. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

15.08.2017 - 09:30