Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 31. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 
S A Z I V A M
 
31. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 25.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u  10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D
 
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 27. i 29. redovne i 33., 34., 35., 36., 37. i 38. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).
 
Iz nadležnosti Skupštine
 
1. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2018. godinu (zbirno)  
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić  
2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2019. godine  
Izvjestilac: ministar Admir Katica 
3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2019. godine  
Izvjestilac: ministar Admir Katica 
 
Iz nadležnosti Vlade
 
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža 
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
5. Prijedlog rješenja o imenovanju Neovisnog stručnog tijela Vlade Kantona Sarajevo za validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene karte u javnom gradskom prevozu u Kantonu Sarajevo   
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta 
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije Vlade Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić   
7. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona  Sarajevo  i  prijedlog rješenja o imenovanju  v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona  Sarajevo   
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić 
8. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog v.d. člana  UO JU Zavod za bolesti ovisnosti  Kantona Sarajevo i  prijedlog rješenja o imenovanju  jednog  v.d člana  UO JU Zavod za bolesti ovisnosti  Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić 
9. Aktuelna pitanja
 
 P R E M I J E R
 Edin Forto
 
25.07.2019 - 10:00