Vlada Kantona Sarajevo

32. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 31. jula 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 32. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u sali Gradskog vijeća Grada Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3.

 

 

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (hitni postupak);

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (hitni postupak);

6. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;

7. Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša'';

8. Prijedlog odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta–vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo i davanje saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta– vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo;

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/00, 21/06 i 45/15);

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;

12. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju Anexa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmijenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Anexa, obaveza treba iznositi 982.957,20 KM;

13. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća na području Općine Vogošća;

14. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari Grad;

15. Prijedlog odluke o davanju naziva dijela šetnice na području Općine Stari Grad;

16. Izvještaj o poslovanju KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

17. Prijedlog zaključka o prijedlogu mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo;

18. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

Također vas pozivamo da obavezno prijavite predstavnike vaše medijske kuće na broj faxa 217- 546 radi njihovog akreditovanja.

 

 

 

 

 

31.07.2017 - 10:00