Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 71.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-2840/17

Sarajevo, 07.02.2017. godine

Obavijest za nastavak 71. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 71. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 09.02.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

18. Prijedlog zaključka o raskidu Ugovora o pravu postavljanja novih nadstrešnica na trolejbuskim, autobuskim i minibuskim stajalištima na području Kantona Sarajevo br.02/02-05-15 od 06.01.2000. godine i Anexa Ugovora Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

21.Aktuelna pitanja;

Dopunske tačke:

Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva finansija na žalbu Jašarević Rifeta, Urgencija Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo po preporuci Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, po žalbi Hadžović Iskre Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva pravde i uprave na presudu Ustavnog suda BiH Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

Informacija Ministarstva kulture i sporta u vezi sa dugovanjima fudbalskih klubova Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

Zastupničko pitanje zastupnice Segmedine Srne pokrenuto na 18. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koje se odnosi na dostavu infomracije o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama te preduzećima u vlasništvu Kantona Sarajevo

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

09.02.2017 - 11:00