Vlada Kantona Sarajevo

43. vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-30731/19

Sarajevo, 15.08.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

43. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 15.08.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje cijena prijevozne karte na autobuskoj liniji Drvenija – Hrasnica Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

2. Prijedlog zaključka o imenovanju punomoćnika u Kantonalnom javnom preduzeću “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

3. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika u JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: po ovlaštenja ministrice sekretar Indira Šulović

6. Informacija o sazivu Konstituirajuće sjednice Skupštine KJKP „PARK” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

7. Informacija o sazivu vanredne sjednice Skupštine KJKP „RAD” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

8. Informacija o sazivu Konstituirajuće sjednice Skupštine KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos deset (10) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos jedanaest (11) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za popunu radnih mjesta sa potrebnim sistematizovanim brojem izvršilaca na neodređeno vrijeme (ukupno 10 izvršilaca) Izvjestilac: ministar Haris Bašić

P R E M I J E R

Edin Forto

15.08.2019 - 11:30