Pretraga

Ukupno 3470
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga sanitetskog osiguranja - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci teleskopskih ogledala za KDZ pregled - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1.770,02 1.770,02 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vizira za kacige - UP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 7.014,15 7.014,15 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 1.936,00 1.936,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisa i zamjene aku baterija UPS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4.130,10 4.130,10 ENERGOINVEST-SUE Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3.744,00 3.744,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka originalnih tonera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6.000,00 6.000,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci modula za nadogradnju sistemskih jedinica Traffistar SR 520 - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 31.122,00 31.122,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 16.450,00 16.450,00 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o javnoj nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci gas maski sa filterom UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 184.262,36 184.262,36 KM TRADE d.o.o. Visoko
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke mobilnog aparata za potrebe KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 150,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka galanterije za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 789,75
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke motornog vozila - Suzuki Vitara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 302,85
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke motornog vozila SSangYongMusso Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 941,48 941,27
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka službene odjeće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 6.313,32
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka službene odjeće za potrebe SSZP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 620,10 620,10 Prevent CEE d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela radova putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 4.674,68 5.469,38
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novogodišnje galanterije IZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1.404,00 1.404,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke klipnog kompresora - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o oglašavnju ništavom Odluke o izboru ponuđača za nabavku materijala - MUP Pokretanje i tok postupka 08.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka VPS servera i usluge održavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 31.12.2018 6.990,38 "QSS" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe organa KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 22.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Hidroizolacija i priprema arhovske prostorije za montažu arhivskih polica u centralnoj zgradi KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 10.09.2018 6.696,14
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke mobilnog aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 170,00 170,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka telefonskog aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 338,13
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018 68.796,00
Kabinet premijera Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1.235,00 1.235,00 Restoran Park prinčeva
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača I Pokretanje i tok postupka 25.12.2018 1.055,57
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2018 1.055,57
Služba protokola Ugostiteljske usluge Novogodišnje druženje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2018 134,00 134,00 Armena s doo Restoran Pivnica, ID 4201973820001
Služba protokola Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (500kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 500,00 500,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Ministarstvo saobraćaja Usluge revizije projekata Ilidža- Hrasnica i S krivina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2019
Ministarstvo saobraćaja Privremeni plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 09.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih namjenskih ormara Pokretanje i tok postupka 07.01.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku fotoaparata sa pripadajućom opremom - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku nesesera za vršenje uviđaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku mašine za pranje visokim pritiskom - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo finansija usluge posluživanja u slastičarnoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 41,00 41,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
Ministarstvo finansija kupovina knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 150,00 150,00 Zemaljski muzej BiH 4200395820005
Ministarstvo finansija kupovina torti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 125,00 125,00 Kaffe slastičarna Palma 4300516370007
Ministarstvo finansija kupovina poslastica - torti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 125,00 125,00 Kaffe slastičarna Palma 4300516370007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku traka sa natpisom - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usnika za alkometar - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo finansija nabavka usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 1.203,93 1.203,93 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo finansija nabavka usluga oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 1.287,00 1.287,00 Avaza roto press 4200934630002
Ministarstvo saobraćaja Ugovor Blicdruk Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 28.330,20 28.330,20 Blicdruk d.o.o.
Ukupno po stranici 77.927,30 319.745,08 290.349,86