Pretraga

Ukupno 4284
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2019 18.400,86
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na održavanju saniranih klizišta Općine Novo Sarajevo za period jesen 2019. godine i proljeće – ljeto Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija projektne dokumentacije sanacije klizišta na lokalitetu ul. Mice Todorović stepenište, Općina Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke pogonskog goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku službenih pasa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju opreme za proširenje stacionarnog radarskog sistema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Rekonstrukcija elektro instalacija Centralne zgrade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke klima uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke aktivne mrežne opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_ nabavka usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih lica u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2019
Ministarstvo pravde i uprave Dopuna plana javnih nabavki 2019. Plan nabavki 13.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019 27.800,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019 91.060,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka vode_Grkarica Ugovaranje i realizacija 15.08.2019 16.555,22 "SELA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila u garantnom roku-VW POLO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 2.000,00 "PORSCHE INTER AUTO BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnih namjenskih ormara Ugovaranje i realizacija 09.09.2019 52.600,01 "ITC" zenica d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2019 16.731,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci i softvera Ugovaranje i realizacija 19.08.2019 31.990,40 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 3.861,00 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila (LOT 1 i LOT 2) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2019 25.098,87 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Podružnica Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.g Plan nabavki
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 580,00 580,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo finansija kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 2.039,78 2.039,78 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja upsolenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 702,00 702,00 Udruženje/Institut internih revizora u BiH 4201063520004
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 400,00 400,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka telefonske opreme za potrebe KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.09.2019
Press služba Nabavka opreme za opremanje prostora za press konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 3.965,13 26.07.2019 3.965,13 3.965,13 Mediator d.o.o Sarajevo
Press služba Objava čestitke povodom Kurban bajrama 2019.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 464,49
Ministarstvo saobraćaja Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 6.844,50 Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2019 6.926,40 Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KUIP-a KS za 2019.godinu Plan nabavki 06.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena i dopuna Plana nabavki MUPKS za 2019.g Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka neprioritetnih - restoranskih usluga za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 04.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini - MUP Pokretanje i tok postupka 04.09.2019
Ukupno po stranici 141.690,48 170.294,31 7.686,91