Pretraga

Ukupno 4945
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - servisiranje motornih vozila marke Audi (LOT 7) Ugovaranje i realizacija 19.02.2020 SARADIS d.o.o. Vogošća
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kotizacije za učešće na NetWork 10 konferenciji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2020 526,50
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kablova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 170,82
Zavod za informatiku i statistiku KS Godišnja pretplata "Službene novine BiH" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.02.2020 240,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka prenosnog znaka za parking mjesto Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2020 327,60
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka baterija za ručne stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7.002,45 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka obuće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 12.02.2020 1.192,00 "ASTRA" doo
Stručna služba za zajedničke poslove Pružanje usluga osiguranja pomoći na cesti – ZONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 20.02.2020 3.000,00 “EUROHERC osiguranje" d.d.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka rezervnog dijela i popravka kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020 150,93
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge servisa motornih vozila Iveco Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2020 7.020,00 SLT d.o.o. - poslovnica Sarajevo 4218740350005
Ministarstvo finansija nabavka licenciranih softvera- programskih paketa i kompjuterskih sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2.570.724,00 2.570.724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo finansija nabavka licenciranih softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2.570.724,00 2.570.724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Okvirni sporazum/Ugovor o nabavci usluga prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 117.000,00 117.000,00 "CENTROTRANS-EUROLINES" d.d. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluge revizije geologije Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izvođenja istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade RP "POFALIĆI-CIGLANE" Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Služba za protokol i press Nabavka usluga prevođenja svih jezika za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 17,55 17,55
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci inventurnih pločica - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga osiguranja motornih vozila Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 69.827,94
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2020 399.903,66 Grupa ponuđača Vatro- Promet d.o.o. Banja Luka 4403700640002 i Vatropromet d.o.o. Zagreb 57189591567
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 760,50 760,50 760,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_usluge kontrole emisije štetnih gasova, servisiranja kotlova i dr. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.02.2020 2.442,45
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 1.521,00 1.521,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka službenih pasa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 11.998,35 11.998,35 AJDASLIĆ d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka dijelova uniforme koje zadužuju policijski službenici Uprave policije prilikom upućivanja na službu u UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - pružanje usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode Ugovaranje i realizacija 29.01.2020 PROEX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 ZOO Centar d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka i postavljanju itisona u kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnog namještaja up Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci reflektujućih prsluka sa natpisom "POLICIJA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci reflektujućih prsluka sa natpisom "POLICIJA" i reflektujućih narukavlja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Pokretanje i tok postupka 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka činova policijskih službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka oznaka činova policijskih službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 Samostaln obrtničko-zlatarsko juveliarska radnja Sofić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka biciklističke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 EURO BICCO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - mjesečno održavanje softvera "JAPET"
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Okvirni sporazum/Ugovor za nabavku usluge osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.021.766,40 1.021.766,40 Grupa ponuđača "TRIGLAV OSIGURANJE" d.d. Sarajeo i "SARAJEVO OSIGURANJE" .d.d Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dronova - bespilotnih letjelica - Lot 2 - Dron tip 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke dronova - bespilotnih letjelica Lot 1 - Dron tip 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nadogradnja modula Kadrovske evidencije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - servisiranje kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka pogonskog goriva - UP Pokretanje i tok postupka 06.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv z nabavku usluga liječenja službenih pasa u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ukupno po stranici 74.464,29 6.712.612,36 6.294.511,80