Pretraga

Ukupno 3226
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregled motornih vozila MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o edukaciju državnog službenika na temu: Obaveze računovođa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 100,00 100,00 ,,Revicon“ d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 500,00 500,00 Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke modula za sistemske jedinice "Traffistar SR 520" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2018
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Restoran Amerikanac (Bosnia hoteli i restorani d.o.o.) Pokretanje i tok postupka 01.11.2018 654,70
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugostiteljske usluge Pokretanje i tok postupka 01.11.2018 654,70
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - ugostiteljske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.10.2018 654,70
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci službene odjeće - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2018 42.101,28 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Služba protokola Nabavka mobilnog razglasa sa mikrofonom 180W Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 449,00 449,00 BINGO D.O.O. EXPORT-IMPORT Tuzla
Služba protokola Nabavka uređaja TWINTALKER (VOKI TOKI) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 230,00 230,00 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme MS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge periodičnog ljekarskog - specijalističkog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 5.865,00 Poliklinika Mimo Medical 4200476310001, Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga redovnog održavanja m.v. u garantnom roku - Ssan Yong Tivoli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sitnog inventara - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka 05.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža rolo zaštitnih vrata na svečanom ulazu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta javne rasvjete na područiju Općine Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o prpovođenju postupka sukcesivne nabavke kancelarijskog materijala - UP Pokretanje i tok postupka 07.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijalno tehničkih sredstava za izvođenje gađanja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nastavak radova unutrašnjeg uređenja na objektu Akademija scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola „Pofalići“, Općina Novo Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku originalnih tonera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za radarske sisteme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Močila – Mekić Raze, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radioveze - DMR sistem - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2018 291.470,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sistemskog i aplikativnog softvera - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta na lokalitetu Veliki park Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.111,95 Harysco d.o.o. Sarajevo19
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta na lokalitetu Kaptol Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Harysco d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Višnjik br.5b Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, Općina Ilidža Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za I fazu radova izgradnje i opremanja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate - MS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 7.115.064,41 Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro- asfalt d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke - MS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postuka javne nabavke Izgradnja zaobilaznog celicnog gsovoda ulica Kolodvorska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju objekta IV PU Novi Grad MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obajveštenje o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mandrina broj 10 Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Brezovačka kod broja 118 Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Česma I faza, Općina Ilidža Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izvodenje radova na održavanju sanirnog klizišta Prušcakovoj ulici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.151,30 5.151,30 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata Ugovaranje i realizacija 22.10.2018 2.597,87 2.597,87 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata - usluga moleraja - MUP Ugovaranje i realizacija 23.10.2018 7.020,00 OXA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji služb. motornih vozila - MUP Ugovaranje i realizacija 16.10.2018 74.078,55 BLOK d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Branilaca Sarajeva br. 21) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.10.2018 4.275,12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - Uprava policije MUP KS - DRR AUTO Kiseljak Ugovaranje i realizacija 08.10.2018 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ukupno po stranici 297.709,62 7.272.269,36 9.028,17