Pretraga

Ukupno 3906
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.989,00 1.989,00 "EKO MOBIL GROUP" d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, ID 4201823180004
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka održavanja sistemske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.879,60 15.05.2019 6.879,60 6.879,60 s.o.d."GOIT"
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike bor.pop. KS za 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o javnoj nabavci usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka stonih kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 1.343,99 1.343,99 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža Sarajevo 4200086440001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. - MUP KS Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 21.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 3.821,34 3.821,34 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo finansija stručno osposobljavanje uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 199,00 199,00 ZAMM media CONSULTING 4201233540005
Ministarstvo finansija stručno osposobljavanje uposlenikaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 199,00 199,00 ZAMM media CONSULTING 4201233540005
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 EUROHOERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija 14.05.2019 SARADIS d.o.o Vogoošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara Ugovaranje i realizacija 15.05.2019 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma za motorna vozila MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke licenci i softvera - MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.05.2019
Ministarstvo saobraćaja Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrozvučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće Pokretanje i tok postupka 16.05.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 2 vODOMATERIJAL Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2019
Ministarstvo privrede Ugovor o isporuci elektronskih feromonskih klopki-lovki za praćenje štetnika u biljnoj proizvodnji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 7.014,15 7.014,15 "Katarina" d.o.o. Mostar
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za poštanske usluge Ugovaranje i realizacija 14.05.2019 BH Pošta Sarajevo 4200682210021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke akumulatora, sijalica i dr. potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 15.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "Nissan" Ugovaranje i realizacija 13.05.2019 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara Ugovaranje i realizacija 13.05.2019 MIBO
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka usluga marketinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 380,25 380,25 Avaza roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Ministarstvo finansija nabaka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1.467,18 1.467,18 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Ministarstvo finansija kompjuterska oprema i potpreštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 1.019,89 1.019,89 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2019.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo finansija usluga posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 1.410,00 1.410,00 Hotel Tarčin Forest 4201979780010
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju Ugovaranje i realizacija 09.05.2019 PAPILON d.o.o Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 360,00 360,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o otkazu postupka nabavke ormara i klupa za svlačionicu Pokretanje i tok postupka 08.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka priručnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo 4200034640002
Ministarstvo finansija nabavka kompjuterske opreme i potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2.421,90 2.421,90 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža Sarajevo 4200086440001
Ministarstvo finansija usluge marketinga-reklamiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo finansija usluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 216,45 216,45 Avaza roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 220,00 220,00 FINCONSULT d.o.o. Sarajevo 4209808770009
Ministarstvo finansija usluge-razne usluge prodaje administrativnih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 2.800,00 2.800,00 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
Ministarstvo finansija usluge-razne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 742,95 742,95 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
Ministarstvo finansija električne mašine, oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 39,00 39,00 DOMOD d.o.o. Sarjevo 4201952400002
Ministarstvo finansija poslastice-torte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 105,00 105,00 Kaffe slastičarna Palma 4300516370007
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.05.2019
Služba za skupštinske poslove Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 115,00 115,00
Služba za skupštinske poslove Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Dnevni avaz" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 98,00 98,00 Avaz-roto press
Služba za skupštinske poslove Objava Javnog oglasa za imenovanje zamjenika pravobranioca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 672,75 672,75 Oslobođenje
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 08.05.2019
Ukupno po stranici 7.765,35 33.535,45 34.421,20