Pretraga

Ukupno 3022
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Press služba Nabavka opreme za potrebe Press službe KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 2.000,00 11.12.2017 1.943,01 1.943,01 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Press služba Objava čestitke čelnika Kantona Sarajevo povodom Nove 2018.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 973,44 31.12.2017 973,44 973,44 "Oslobođenje-servisi", "Avaz-roto press"
Press služba Objava čestitke čelnika Kantona Sarajevo povodom 25.novembra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 973,44 21.11.2017 973,44 973,44 "Oslobođenje-servisi", "Avaz-roto press"
Press služba Emitiranje telopa o emisiji obveznica Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 1.614,60 08.09.2017 1.614,60 1.614,60 Radio Stari Grad, Radiotelevizija BiH BHRT
Press služba Objava čestitke povodom 1.marta u dnevnim listovima "Oslobođenje" i "Dnevni avaz" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 973,44 27.02.2017 973,44 973,44 Oslobođenje -servisi, Avaz-roto press
Stručna služba Vlade Odluka o odobravanju sredstava na ime troškova usluga reprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 585,00 585,00 Štamparija-S d.o.o. Tešanj
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga objavljivanja oglasa/konkursa u dnevnim novinama - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2018
Stručna služba Vlade PLAN NABAVKE ZA 2017.GOD. Plan nabavki 04.02.2017
Stručna služba Vlade Odluka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 361,00 361,00 Mala Duba d.o.o.
Stručna služba Vlade Nabavka novogodišnje galanterije za potrebe Stručne službe Vlade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1.977,89 1.977,89 SARS Izdavaštvo i promet d.o.o.
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 672,75 28.03.2017 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude NO KAP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 707,85 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje NO u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 707,85 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za objavu poništenja i ponovno objavljivanje Javnog oglasa za NO SKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 707,85 08.11.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Oslobođenju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 672,75 18.04.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 707,85 18.04.2018 707,85 707,85 Avaz-roto press
Služba za skupštinske poslove Nabavka avio karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 940,00 26.06.2018 940,00 940,00 S-Tours Agencija
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Odluka o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma-Bajramska čestitka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 508,95 12.06.2018 508,95 508,95 "AVAZ ROTO PRESS"
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Odluka o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma-Uskršnja čestitka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 508,95 27.03.2018 508,95 508,95 "AVAZ ROTO PRESS"
Stručna služba Vlade Odluka o odobrenju sredstava na ime troškova ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 583,50 583,50 Heljdaeko d.o.o.
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan javnih nabavki za 2018.g. Plan nabavki 26.03.2018
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije Tržnica Markale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 292,50 292,50 BMS Sarajevo, 4301204850008
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 20.03.2017
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Odluka o prihvatanju ponude -ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 757,50 20.09.2017 757,50 757,50 Hotel "EUROPA"
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 707,85 28.03.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Zavod za informatiku i statistiku KS Unapređenje jezgra mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 3.510,00 3.510,00 Baglama doo, Sarajevo, 4201663550004
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka 2 računara 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 2.958,93 2.958,93 R&S doo SARAJEVO 4200056290005
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka 7 stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 4.193,03 4.193,03 FEF doo, Sarajevo, 4200160190004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - dodjela ugovora za nabavku baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka 13.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o namjeri provođenja pregovaračkog postupka javne nabavke punjenja ultra kartica bez obavještenja o nabavci Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o ustupanju usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2018 133.380,00 ORKA d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računarske opreme za potrebe KUIP (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.08.2018 102.956,49 KAMER COMMERCE d.o.o.
Ministarstvo zdravstva JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA: Insulinske pumpe za djecu insulinoovisnike Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku štampanog materijala za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko zanatskih radova u skladištau Rakovica MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 34.101,74
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Uprave za šumarstvo KS Pokretanje i tok postupka 10.09.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - toneri, ketridž, ribon Ugovaranje i realizacija CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - CROBOX Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - radarski uređaji za mjerenje brzine vozila - UP Ugovaranje i realizacija 24.08.2018 144.957,15 144.957,15 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Ugovaranje i realizacija 2.776,00 2.776,00 EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - servis softvera JAPET - UP Ugovaranje i realizacija JAPET d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka rezačara papira i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija 8.827,65 8.827,65 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kopir aparata - UP Ugovaranje i realizacija 30.203,55 30.203,55 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - računar, monitor, laptop - UP Ugovaranje i realizacija 53.597,70 53.597,70 Digitarija d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.06.2018 105.183,00 105.183,00 AlphaChrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javne nabavke vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka 06.09.2018
Ukupno po stranici 48.236,81 610.421,47 374.084,98