Pretraga

Ukupno 3713
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija glavnih projekata svih faza rekonstrukcije i sanacije vrtića Lužani Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Svrake IV", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Radovi na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke kod plinare u naselju Halilovići- Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniformi - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke namjenskih ormara i klupa za svlačionicu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga prevoza javnim sredstvima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Nabavka obrazaca za AВ, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama UP MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki
Press služba Nabavka zastavica za obilježavanje 1.marta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 7.011,58 28.02.2019 7.011,58 7.011,58 SAMAS d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju nabavke balističkih prsluka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Dreskovača", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2019.godinu Plan nabavki 18.03.2019
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2019.godinu Plan nabavki 15.03.2019
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2019.godinu Plan nabavki 15.03.2019
Služba protokola Pozadina za komemorativnu sjednicu za Dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u toku opsade 1992-1995 (dim 7x3m, materijal Mash) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 500,49 500,49 SAMAS d.o.o. Sarajevo 4200111220003
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke oznaka činova policijskih službenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019
Služba protokola Nabavka dekoracija za Dan nezavisnosti BiH(Baneri za izloge, zastavice na štapiću i pozivnice za Akademiju) i korica za pozivnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 3.469,05 3.469,05 SAMAS d.o.o. Sarajevo 4200111220003
Služba protokola Usluge dekoracije bine (popodnevni i večernji koncert) i podjela balona djeci na Trgu oslobođenja u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 1.240,20 1.240,20 Balon dekor d.o.o. Sarajevo, ID 4201154240004
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije obilježavanja godišnjice masakra građana Sarajeva na pijaci Markale (Dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva tokom opsade 1992-1995). Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 468,00 468,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge posluženja - koktel u svečanoj sali Vijećnice u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 1.400,00 1.400,00 Hotel Europa, ID4200375800008
Služba protokola Nastup na manifestaciji obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale građane Sarajeva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 1.200,00 1.200,00 MVA "Art Vivo" Sarajevo, I.D. 4201715020009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru opnuđača za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.03.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge edukacije uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 310,00 310,00 REC d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka materijala za održavanje kulturne manifestacije (zastavice i kopac za ukrašavanje trga) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 27.03.2019 7.001,28 7.001,28 SAMAS d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka hrane za učesnike kulturne manifestacije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 856,44 856,44 Klas d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka hrane za učesnike kulturne manifestacije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 196,56 196,56 Klas d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka plinskog bojlera za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 2.913,30 2.913,30 ITG d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge kasko osiguranja za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 314,90 314,90 Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka kafe za potrebe bife-a Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 5.966,19 6.980,44 6.980,44
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka punjenja za ultra kartice Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.03.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za nabavku i isporuku ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019 256.410,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan Javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 13.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Elaborata o zaštiti okoliša za objekat javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska i vanjskog uređenja sa kolskim i pješačkim rješenjem u svrhu opsluživanja objekata garaže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Gaj- naselje Mokrine, Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Služba za skupštinske poslove Usluge stručnog obrazovanja-seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 150,00 21.01.2019 150,00 FEB d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Osiguranje pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka dopune za ACC TAG uređaje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 13.02.2019 3.300,00 3.300,00 JP "AUTOCESTE FBiH" d.o.o. Sarajevo
Press služba Plan nabavki Press službe za 2019.godinu Plan nabavki 12.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2019. godini Pokretanje i tok postupka 07.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2019. godini Pokretanje i tok postupka 05.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga prijevoza posebnim vozilom "Pauk" u 2019. godini Pokretanje i tok postupka 07.03.2019
Press služba Objava čestitke KS povodom Nove 2019.godine na portalu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 351,00 28.12.2018 351,00 351,00 Slobodna Bosna
Press služba Čestitka KS povodom Nove 2019.godine u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 973,44 28.12.2018 973,44 973,44
Press služba Objava čestitke Kantona Sarajevo za 25.novembar 2018.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 973,44 21.11.2018 973,44 973,44 "Oslobođenje" i "Avaz roto avaz"
Press služba Objava čestitke Kantona Sarajevo u povodu Kurban bajrama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2018 973,44 18.08.2018 973,44 973,44
Ukupno po stranici 274.172,09 39.530,56 40.123,56