Pretraga

Ukupno 4049
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Služba protokola Nabavka suvenira za reprezentaciju (Sofic) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 1.275,30 1.275,30 Zlatarsko-juvelirska radnja Sofić Fahrudin Sarajevo, ID.4300373750008
Služba protokola Najam audio-video opreme za svečanu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo održanu u Narodnom pozorištu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 3.510,00 3.510,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge razglasa za manifestaciju obilježavanja godišnjice masakra u ulici Ferhadija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2019 409,50 409,50 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Ugostiteljske usluge Večera za laureate (dobitnike povelja i plaketa Kantona Sarajevo) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 750,00 750,00 Ugostiteljska radnj - bistro "Preporod" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanje motornih vozila markw VW u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 20.06.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke VW u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.06.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 567,05 25.06.2019 567,05 567,05 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - sukcesivna nabavka usluga servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove JAVNA NABAVKA DODJELE RADOVA UREĐENJA TOALETA U ZGRADI “STUPEX” KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2019
Stručna služba za zajedničke poslove JAVNA NABAVKA MATERIJALA, IZRADE, ISPORUKE I MONTAŽE ROLO ZAŠTITNIH VRATA NA SVEČANOM ULAZU KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka - usluge avio prevoza Pokretanje i tok postupka 29.05.2019 3.162,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Toyota u garantnom roku (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Toyota u garantnom roku (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4) Ugovaranje i realizacija 19.06.2019 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4) Ugovaranje i realizacija 19.06.2019 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - javna nabavka usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.06.2019
Ministarstvo finansija usluge štampanja sudskih i administrativnih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.06.2019 49.140,00 49.140,00 BLICDRUK d.o.o. Sarajevo 4200108780006
Ministarstvo finansija nabavka usluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 152,10 152,10 Avaza roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Ministarstvo finansija Usluge posluživanja u restoranima o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 630,00 630,00 U.r. "Misirlije" 4507532630004
Ministarstvo finansija usluge povezane s programskom podrškom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 3.861,00 3.861,00 HERA SOFTWARE d.o.o Mostar 4227108180004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.06.2019 19.656,00 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019 15.207,15
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019 50.193,00
Kabinet premijera Ugovor o pruzanju usluga avio prevoza Ugovaranje i realizacija 03.06.2019 3.173,90 3.173,90 Mia tours d.o.o.
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge avio prevoza Pokretanje i tok postupka 03.06.2019 3.162,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2019 11.693,48
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasi javna glasila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - oglas glasila Plan nabavki 19.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke digitalne mini fotolaboratorije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke komparativnog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata_lot 2, 3 i 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 36.195,13 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver-MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.589,44 4th Dimension d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 2.500,00 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga razvoja web aplikacije za Online prikaz Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 6.961,50 12.06.2019 6.961,50 6.961,50 TELNET d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 06.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku auto-dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 8.170,11 Kam i Bus doo Doboj-Jug, 4218808920000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 29.04.2019 SELA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda - MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 TP Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto-guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 1.497,60 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 INTER-COM d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o isporuci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 R&S d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavke balističkih prsluka" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Ukupno po stranici 90.946,18 145.038,63 70.430,35