Statistika mandata

Abid Jusić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
SDA 13.01.2011 do 04.06.2012 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a) 43887600
Ukupno trajanje mandata: 5 godina, 3 mjesec(i), 20 dan(a)

Abid Šarić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo privrede 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SBiH 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo privrede 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo privrede 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 7 godina, 11 mjesec(i), 7 dan(a)

Adem Zolj

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Premijer 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a)

Admir Katica

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NIP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Adnan Šteta

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Aida Haverić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo finansija 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SDA 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo finansija 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SDA 12.01.2009 do 22.10.2009 Ministar - Ministarstvo finansija 0 godina, 9 mjesec(i), 10 dan(a) 24447600
Ukupno trajanje mandata: 6 godina, 8 mjesec(i), 15 dan(a)

Almir Džuvo

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 08.02.2001 do 29.01.2002 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 0 godina, 11 mjesec(i), 21 dan(a) 30672000
SDP 29.01.2002 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 0 mjesec(i), 8 dan(a) 32227200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Amel Kovačević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NIP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo finansija 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Amela Dautbegović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a) 74473200
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 1 mjesec(i), 1 dan(a)

Amela Sofić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
DF 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo zdravstva 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Amira Kapetanović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a)

Asim Džambasović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
BPS 21.11.2012 do 08.04.2013 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 0 godina, 4 mjesec(i), 18 dan(a) 11919600
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 4 mjesec(i), 18 dan(a)

Bakir Začiragić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 2 mjesec(i), 27 dan(a)

Beriz Belkić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SBiH 12.11.1998 do 15.02.2001 Premijer 2 godina, 3 mjesec(i), 3 dan(a) 71366400
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 4 mjesec(i), 3 dan(a)

Besim Mehmedić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 12.01.2009 do 11.11.2010 Premijer 1 godina, 9 mjesec(i), 30 dan(a) 57715200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 9 mjesec(i), 30 dan(a)

Besima Borić-Marić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Čedomir Lukić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
SDA 13.01.2011 do 04.06.2012 Ministar - Ministarstvo stambene politike 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a) 43887600
SDA 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo stambene politike 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 11 godina, 4 mjesec(i), 24 dan(a)

Damir Filipović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Damir Marjanović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
Nezavisni 21.11.2012 do 08.10.2013 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 0 godina, 10 mjesec(i), 17 dan(a) 27730800
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 10 mjesec(i), 17 dan(a)

Denis Zvizdić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 06.02.2003 do 15.02.2007 Premijer 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a)

Dijana Tabori

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a) 58579200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a)

Dr. Eldan Lokmić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
BOSS 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a)

Dubravko Lovrenović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 19.06.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a) 13395600
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a)

Edib Prašović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 29.01.2002 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo privrede 1 godina, 0 mjesec(i), 8 dan(a) 32227200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 0 mjesec(i), 8 dan(a)

Edin Forto

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NS 26.12.2018 Premijer 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Elmedin Konaković

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 23.03.2015 do 05.04.2018 Premijer 3 godina, 0 mjesec(i), 13 dan(a) 95814000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 0 mjesec(i), 13 dan(a)

Elvir Kazazović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 9 mjesec(i), 5 dan(a)

Emina Dubravić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a)

Emir Hadžihafizbegović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a)

Emir Hrenovica

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NSRzB 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo privrede 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a)

Emir Suljagić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 29.02.2012 Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke 1 godina, 1 mjesec(i), 16 dan(a) 35596800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 1 mjesec(i), 16 dan(a)

Emir Turkušić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a)

Emira Tanović Mikulec

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo zdravstva 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a) 21254400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)

Enver Smajkan

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a) 21254400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)

Esad Lučkin

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 18.02.2001 do 31.12.2002 Ministar - Ministarstvo privrede 1 godina, 10 mjesec(i), 13 dan(a) 58838400
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 13 dan(a)

Esma Hadžagić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
SBiH 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 1 mjesec(i), 25 dan(a)

Fahrudin Oručević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 29.02.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 0 godina, 8 mjesec(i), 23 dan(a) 22982400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 23 dan(a)

Faid Hećo

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
BPS 08.04.2013 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 1 godina, 11 mjesec(i), 15 dan(a) 61693200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 15 dan(a)

Fikret Musić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 21.11.2012 Premijer 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a) 58579200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a)

Gradimir Gojer

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Hajriz Bećirović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a)

Hajrudin Ibrahimović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SBiH 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SBiH 19.11.2008 do 12.01.2009 VD Premijera 0 godina, 1 mjesec(i), 24 dan(a)
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 7 godina, 11 mjesec(i), 7 dan(a)

Haris Bašić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NIP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo privrede 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Haris Lulić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a) 58579200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a)

Harun Imamović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 2 mjesec(i), 27 dan(a)

Hasib Gibanica

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo finansija 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Hazim Zečević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo privrede 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a)

Hazima Pecirep

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 29.01.2002 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 1 godina, 0 mjesec(i), 8 dan(a) 32227200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 0 mjesec(i), 8 dan(a)

Huso Hadžidedić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 08.02.2001 do 26.12.2001 Premijer 0 godina, 10 mjesec(i), 18 dan(a) 27734400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 10 mjesec(i), 18 dan(a)

Ismet Dahić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 2 mjesec(i), 27 dan(a)

Ismir Jusko

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 24.11.2015 do 30.05.2016 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 6 mjesec(i), 6 dan(a) 16239600
SBB 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 8 mjesec(i), 7 dan(a)

Ivica Šarić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SDA 13.01.2011 do 04.06.2012 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a) 43887600
SDA 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 7 godina, 8 mjesec(i), 30 dan(a)

Jasmin Halebić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo finansija 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo finansija 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 9 mjesec(i), 5 dan(a)

Jusuf Bubica

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
BPS 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a)

Jusuf Zahiragić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SDA 19.12.1998 do 29.12.1999 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 0 mjesec(i), 10 dan(a) 32400000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 1 mjesec(i), 6 dan(a)

Karolina Karačić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a) 21254400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)

Kemal Kozarić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo finansija 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo finansija 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 2 mjesec(i), 27 dan(a)

Lejla Brčić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NS 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Ljiljana Sakić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 29.01.2004 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 3 godina, 0 mjesec(i), 17 dan(a) 96163200
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 0 mjesec(i), 17 dan(a)

Malik Garibija

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Malik Kulenović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a)

Mario Nenadić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a) 74473200
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 1 mjesec(i), 1 dan(a)

Mehmed Gribajčević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a)

Mersiha Slipičević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 19.06.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo stambene politike 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a) 13395600
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a)

Mihajlo Krmpotić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a)

Mirvad Kurić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a) 74473200
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
SBB 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 3 mjesec(i), 4 dan(a)

Mirza Sendijarević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 19.06.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo finansija 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a) 13395600
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a)

Muamer Bandić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
Nezavisni 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a)

Muhamed Budimlić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a) 58579200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a)

Muhamed Kozadra

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 22.10.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo finansija 1 godina, 2 mjesec(i), 22 dan(a) 38710800
SDA 13.01.2011 do 04.06.2012 Ministar - Ministarstvo finansija 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a) 43887600
SDA 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo finansija 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
SDA 21.05.2014 do 23.03.2015 VD Premijera 0 godina, 10 mjesec(i), 2 dan(a)
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 11 mjesec(i), 13 dan(a)

Muharem Fišo

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
BPS 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
BPS 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 9 mjesec(i), 5 dan(a)

Muharem Šabić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo privrede 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo privrede 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 9 mjesec(i), 5 dan(a)

Mujo Fišo

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo saobraćaja 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 9 mjesec(i), 5 dan(a)

Munib Buljina

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i komunalnih poslova 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 2 mjesec(i), 27 dan(a)

Mustafa Cuplov

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo zdravstva 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a)

Mustafa Mujezinović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 25.10.1996 do 12.11.1998 Premijer 2 godina, 0 mjesec(i), 18 dan(a) 64630800
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 0 mjesec(i), 18 dan(a)

Nedžad Ajnadžić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 13.01.2011 do 04.06.2012 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a) 43887600
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a)

Nermin Pećanac

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 08.02.2001 do 26.12.2001 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 10 mjesec(i), 18 dan(a) 27734400
SDP 26.12.2001 do 06.02.2003 Premijer 1 godina, 1 mjesec(i), 11 dan(a) 35164800
SDU 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 3 mjesec(i), 29 dan(a)

Omer Vatrić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 15.11.1999 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 1 godina, 3 mjesec(i), 0 dan(a) 39571200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 3 mjesec(i), 0 dan(a)

Predrag Kurteš

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a) 21254400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)

Resul Bašić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
19.12.1998 do 15.11.1999 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 0 godina, 10 mjesec(i), 27 dan(a) 28598400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 10 mjesec(i), 27 dan(a)

Rusmir Sendić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo privrede 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a) 58579200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a)

Safet Halilović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a)

Safet Kešo

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo obrazovanja i nauke 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a)

Samer Rešidat

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
DF 23.03.2015 do 24.11.2015 Ministar - Ministarstvo kulture i sporta 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a) 21254400
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 8 mjesec(i), 1 dan(a)

Samir Silajdžić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
SBiH 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo stambenih poslova 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SBiH 15.02.2007 do 19.11.2008 Premijer 1 godina, 9 mjesec(i), 4 dan(a) 55555200
Ukupno trajanje mandata: 7 godina, 9 mjesec(i), 11 dan(a)

Sead Gajević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
BPS 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Senad Hasanspahić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 23.03.2015 do 04.04.2018 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 3 godina, 0 mjesec(i), 12 dan(a) 95727600
SDA 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 9 mjesec(i), 5 dan(a)

Srđan Mandić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NS 26.12.2018 Ministar Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Suad Zeljković

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 21.11.2012 do 20.05.2014 Premijer 1 godina, 5 mjesec(i), 29 dan(a) 47084400
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 5 mjesec(i), 29 dan(a)

Sulejman Bajrić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a)

Vahid Karavelić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 19.06.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo za boračka pitanja 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a) 13395600
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a)

Vahid Muharemović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a)

Vedran Mulabdić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 30.05.2016 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 10 mjesec(i), 5 dan(a) 58233600
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 6 mjesec(i), 28 dan(a)

Velida Memić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 13.01.2011 do 04.06.2012 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 1 godina, 4 mjesec(i), 22 dan(a) 43887600
SDA 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 8 mjesec(i), 21 dan(a)

Vlatko Dugandžić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
HDZ 21.11.1996 do 19.12.1998 Ministar - Ministarstvo obnove, razvoja i zaštite čovjekove okoline 2 godina, 0 mjesec(i), 28 dan(a) 65491200
HDZ 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo obnove, razvoja i zaštite čovjekove okoline 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 4 godina, 2 mjesec(i), 27 dan(a)

Zahid Pita

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Zaim Backović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo privrede 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
Ukupno trajanje mandata: 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a)

Zehra Dizdarević

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 19.12.1998 do 15.02.2001 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 1 mjesec(i), 27 dan(a) 68169600
SDA 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo zdravstva 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
Ukupno trajanje mandata: 6 godina, 2 mjesec(i), 8 dan(a)

Željko Mijatović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SDA 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo unutrašnjih poslova 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a)

Zilha Ademaj

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBB 19.06.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a) 13395600
SBB 24.11.2015 do 04.04.2018 Ministar - Ministarstvo zdravstva 2 godina, 4 mjesec(i), 11 dan(a) 74473200
SBB 04.04.2018 do 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo zdravstva 0 godina, 8 mjesec(i), 22 dan(a) 22986000
Ukupno trajanje mandata: 3 godina, 6 mjesec(i), 6 dan(a)

Zineta Bogunić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
NIP 26.12.2018 Ministar - Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a) 36892800
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 2 mjesec(i), 0 dan(a)

Zlatko Bursać

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDA 06.02.2003 do 29.01.2004 Ministar - Ministarstvo prometa i komunikacija 0 godina, 11 mjesec(i), 23 dan(a) 30844800
Ukupno trajanje mandata: 0 godina, 11 mjesec(i), 23 dan(a)

Zlatko Čardaklija

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo zdravstva 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a)

Zlatko Mesić

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SBiH 15.02.2007 do 12.01.2009 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 1 godina, 10 mjesec(i), 28 dan(a) 60220800
SBiH 12.01.2009 do 13.01.2011 Ministar - Ministarstvo pravde i uprave 2 godina, 0 mjesec(i), 1 dan(a) 63158400
SBiH 11.11.2010 do 13.01.2011 VD Premijera 0 godina, 2 mjesec(i), 2 dan(a)
Ukupno trajanje mandata: 7 godina, 11 mjesec(i), 7 dan(a)

Zlatko Petrović

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SBiH 08.02.2001 do 06.02.2003 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i komunalnih poslova 1 godina, 11 mjesec(i), 29 dan(a) 62899200
SBiH 06.02.2003 do 15.02.2007 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 4 godina, 0 mjesec(i), 9 dan(a) 127008000
SBB 19.06.2012 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 0 godina, 5 mjesec(i), 2 dan(a) 13395600
SDU 21.11.2012 do 23.03.2015 Ministar - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2 godina, 4 mjesec(i), 2 dan(a) 73612800
Ukupno trajanje mandata: 8 godina, 9 mjesec(i), 10 dan(a)

Zlatko Vuković

Stranka Period Resorno ministarstvo Ukupni mandat Zbir mandata
SDP 13.01.2011 do 21.11.2012 Ministar - Ministarstvo zdravstva 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a) 58579200
Ukupno trajanje mandata: 1 godina, 10 mjesec(i), 8 dan(a)