Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva iz Budžeta KS za 2018. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo