Vlada Kantona Sarajevo

Drugi nastavak 44. sjednice Skupštine KS – obavještenje medijima

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo vas da će se sutra /srijedu/, 17. novembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati drugi nastavak 44. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbina 1.

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

Spomenuta televizijska kuća će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

34a) Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
34b)Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
34c) Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
35. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2020. godinu;
36. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2020. godinu;
38. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne  pomoći Kantona Sarajevo za 2020. godinu;
40. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata “IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu;
41. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2020. godinu;
42. Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo
43. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu;
44. Izvještaj o stanju u oblasti upraviteljstva Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
45. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2020. godinu (zbirno).
46. Informacija Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo o statusu i finansijskom poslovanju "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća broj:05-04-39939-38/21 od 26.01.2021. godine;
47. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-septembar 2021.godinu;
1. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori.

Materijale možete naći na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/

Služba za protokol i press KS

 

17.11.2021 - 10:00
Slika: