Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red osme sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M
osmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 18. februara 2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Vlade
1. Informacija o aktivnostima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti borbe protiv korupcije broj: 20-04-4148/21 od 15.02.2021. godine
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
i savjetnik za borbu protiv korupcije gosp. Eric Larson
2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sadržaj Javnog poziva za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
4. Prijedlog rješenja o imenovanju ispitne komisije za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki   
Izvjestilac: šef  Ureda Erduan Kafedžić

P R E M I J E R
Edin Forto

18.02.2021 - 10:00