Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 54. sjednice Skupštine KS i poziv medijima

Poštovani,

obavještavamo vas da će III nastavak 54. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo biti održan u ponedjeljak, 31. oktobra 2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1, s početkom  u 10:00 sati.

Preostale tačke Dnevnog reda su:

9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo;
10. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu;
11. Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo;
12. Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade;
13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu;
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, i Terović Salema, sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo, broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog pomoćnog objekta – ljetna kuhinja radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, i Plakalo Šefketa, sa druge strane, u svrhu izgradnje I transverzale – poddionica „Tunel Kobilja Glava“, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“ 18/21);
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine bez naknade, između Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, koji bi u ime Kantona Sarajevo potpisao premijer Kantona Sarajevo, a u ime prenosioca prava gradonačelnica Grada Sarajeva, a koji se odnosi na zemljište ispod škole i dvorište Javne ustanove Osnovna škola „Velešićki heroji“.
17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove "Srednja ugostiteljsko-turistička škola" Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2022. godinu;
19. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;
20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo;
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2022. godinu.

Materijale za sjednicu možete naći na https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/65059

Služba za protokol i press KS

31.10.2022 - 10:00