Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 92. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

92. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 01.09.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 89. i 90. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o dodjeli sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo Bošnjačkoj nacionalnoj fondaciji
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
3.Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za odlaganje bespravno postavljenih predmeta i uređaja, oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmirenju duga zbog korištenja prostora sa pripadajućim objektima sa „BiHAMK“ U.G.
Izvjestilac:po ovlaštenju premijera ministar Omer Osmanović
5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu sa dvije osobe
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
6.Informcija o realizaciji Projekta rekonstrukcije i promjene namjene zgrade KPZ “Miljacka”  
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
7.Informacija donacija robnih rezervi u zaštitnoj opremi
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
8.Aktuelna pitanja

Po ovlaštenju premijera
Ministar Davor Čičić

01.09.2022 - 10:00