Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 49. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)
 
S A Z I V A M
 
49. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 04.11.2021. godine, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem
 
D N E V N I   R E D
 
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 46. i 47. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).
 
Iz nadležnosti Skupštine
 
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
7. Cjelovita informacija o stanju u oblasti protivpožarne zaštite u stambenom sektoru u Kantonu Sarajevo”
Izvjestilac: koordinator Radne grupe Zahid Pita
Iz nadležnosti Vlade
8. Prijedlog Uredbe o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o sufinansiranju projekta Općine Vogošća "Dogradnja i nadziđivanje upravne zgrade Kulturno sportskog centra Vogošća - "Jasmin Isanović Žuti" u Vogošći" i ovlaštenja ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da isti potpiše
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu tri (3) radna mjesta državnih službenika u Ministarstvu kulture i sporta na neodređeno vrijeme  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnsosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Fahir Halilović
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prodaju amortizovanih stalnih sredstava Kantona Sarajevo (3) tri motorna vozila
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
13. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2021. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2021. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti i prijedlog Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU “Apoteke Sarajevo” i prijedlog Rješenja o imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora JU “ Apoteke Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona  Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, 1 (jednog) člana i 1 (jednog) v.d. člana Nadzornog odbora Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
21. Prijedlog Zaključka o prihvatanju teksta Pravnog mišljenja u formi i sa sadržajem prihvatljivim za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), a u skladu sa Odlomkom 5.03 (c) Ugovora o zajmu između EBRD – a i Bosne i Hercegovine od 29.10.2020. godine za Projekat Javni prijevoz Sarajevo Dio 3
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
22. Prijedlog Zaključka o produženju važenja Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, usvojenih Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-31997-5/21 od 26.08.2021. godine, broj: 02-04-33737-3/21 od 09.09.2021. godine, broj: 02-04-34964-23/21 od 23.09.2021. godine, broj: 02-04-36903-5/21 od 07.10.2021. godine i broj: 02-04-38556-24/21 od 21.10.2021. godine kao mjera na području Kantona Sarajevo u borbi protiv pandemije Covid - 19
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-18702-13/21 od 22.04.2021. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
24. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata poziv za održavanje 2. (druge) sjednice Skupštine KJKP “ GRAS” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
25. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata poziv za održavanje 8. (osme) sjednice Skupštine KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
26. Informacija o angažovanju dodatnih vozila u javnom linijskom prijevozu putnika zbog ugroženosti obavljanja komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
27. Informacija o nadogradnji OWIS sistema u cilju uspostave e-sjednica Vlade Kantona Sarajevo i kreiranja elektronske baze materijala sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
28. Aktuelna pitanja:
28.1.Obavijesti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a u vezi sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-37843-25/21 od 14.10.2021. godine, i to:
Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0162784 20 od 12.07.2021. godine o neprovođenju istrage protiv Hamzić Mirsada
Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0162782 20 od 25.10.2021. godine o neprovođenju istrage protiv Duraković Fahrudina
Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0161654 20 od 27.07.2021. godine o obustavi istrage prema Bekim Sadiku
Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0161443 20 od 02.07.2021. godine o neprovođenju istrage protiv Muhović Samira
Obavijest Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0161294 20 od 15.06.2021. godine o obustavi istrage protiv Šahinović Suada
 
P R E M I J E R
Edin Forto
04.11.2021 - 10:00