Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 20. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

 

S A Z I V A M

 

20. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 29.04.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo – mala sala broj 129/1 sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 58., 59., 60., i 61. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: premijer Edin Forto

 3. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode

  Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

 4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovaju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovaju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 18. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2021. godine

  Izvjestilac: ministar Admir Katica

   

  Iz nadležnosti Vlade

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekta nabavke vozila za potrebe JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, koje će se koristiti za prevoz pacijenata na hemodijalizu

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2021. godini

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) tehničkog sekretara i jednog (1) kurira u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) ljekara specijaliste endokrinologije - dijabetologije u JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti v.d. direktoru JU Pozorište mladih Sarajevo za zaključenje ugovora o zadržavanju radnika na radu do završetka kalendarske godine u kojoj navršava 65. godina života

  Izvjestilac: ministar Samir Avdić

 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Službi za protokol i press Kantona Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 18/20, 46/20 i 12/21) za usluge reprezentacije

  Izvjestilac: šef Službe Nenad Marilović

 8. Program utroška sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u cilju unapređenja lovstva na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu

  Izvjestilac: ministar Adnan Delić

 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštitie Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštitie Kantona Sarajevo, na kraći period

  Izvjestilac: premijer Edin Forto

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 11. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Projekat nabavke proširenja sistema stacioniranih radarskih uređaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravu policije

  Izvjestilac: ministar Admir Katica

 12. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje 1. (prve) sjednice Skupštine KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo za učestvovanje u radu i odlučivanje na  1. (prvoj). sjednici Skupštine KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

 13. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata tekst zahtjeva za izjašnjenje direktora Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo i davanje ovlaštenja premijeru Kantona Sarajevo da potpiše predmetni akt

  Izvjestilac: premijer Edin Forto

 14. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata tekst zahtjeva za izjašnjenje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i davanje ovlaštenja premijeru Kantona Sarajevo da potpiše predmetni akt

  Izvjestilac: premijer Edin Forto

 15. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo” april 2021. godine

  Izvjestilac: ministar Haris Vranić

 16. Informacija o radu udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu

  Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

 17. Informacija o aktivnostima članice Radne grupe za evropske integracije Bosne i Hercegovine - Poglavlje 3. “Pravo poslovnog nastanjivanja i pružanja usluga”

  Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

 18. Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo o datim saglasnostima za zapošljavanje na određeno vrijeme u ustanovama iz resorne nadležnosti ministarstva u mjesecu martu 2021. godine

  Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

 19. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Edin Forto

 

 

29.04.2021 - 10:00