Vlada Kantona Sarajevo

Obavještenja iz ministarstava

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
03.08.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

03.08.2021
Ministarstvo privrede

02.08.2021
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

02.08.2021
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

02.08.2021
Ministarstvo privrede

30.07.2021
Ministarstvo privrede

30.07.2021
Ministarstvo privrede

30.07.2021
Ministarstvo privrede

29.07.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

27.07.2021
Ministarstvo finansija

27.07.2021
Ministarstvo finansija

19.07.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

19.07.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

16.07.2021
Ministarstvo privrede

16.07.2021
Ministarstvo privrede

15.07.2021
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

15.07.2021
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

14.07.2021
Ministarstvo privrede

13.07.2021
Ministarstvo saobraćaja KS

13.07.2021
Ministarstvo saobraćaja KS