Vlada Kantona Sarajevo

Novosti

02.07.2015

Ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije boračkoj populaciji Kantona Sarajevo za 2015. godinu potpisao je danas ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo sa direktorima  Banje "Terme" Ilidža Ebrahimom Rabarijem,  JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje "Reumal" Fojnica Eldanom Lokmićem  i  Javne zdravstvene ustanove "Aquaterm" Olovo Senadom Selimovićem....

01.07.2015

Lokaciju na kojoj se odvijaju intenzivni radovi na obnovi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama obišli su danas premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te komunalne privrede i infrastrukture Čedomir Lukić i Senad Hasanspahić.

„Ugovor za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potpisan je 15.januara 2014.godine, a do sada smo realizirali...

01.07.2015

„Izvođenje pripremnih radova za izgradnju Univerzitetske biblioteke u Kampusu počet će na jesen, nakon što Univerzitet u Sarajevu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH provede proceduru za izbor najpovoljnijeg izvođača radova“, najavio je rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić.

Ovakva procedura precizirana je Sporazumom o realizaciji Projekta izgradnje i opremanja pomenute biblioteke iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu kojeg je sa...

01.07.2015

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata majskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo sredstva u iznosu od 2.290.940,55 KM za 25.362 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje...

30.06.2015

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i direktor Mecsekerdő-Zatvorenog dioničkog društva za šumarstvo u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede Mađarske Laslo Kesi razmijenili su danas simbolične poklone u znak buduće saradnje i partnerstva.  

Prema Protokolu o petogodišnjoj saradnji koji su potpisali jučer, Ministarstvo privrede KS i ovo Društvo opredijelili su se na saradnju i razmjenu iskustava u održivom gospodarenju šumama, unapređenju šumarstva, turizma i lova, kao i...

30.06.2015

"Škola u bolnici" je projekt i dobra praksa u Kantonu Sarajevo koja već 10 godina omogućava djeci i adolescentima koji zbog bolničkog liječenja propuštaju nastavu u školi da prate školski program, redovno uče i spremni se ponovno uključe u nastavak školovanja. Sa iskustvima i radom u bolničkom okruženju danas su medicinsko osoblje Psihijatrijske i Pedijatrijske klinike u Sarajevu te nosioci Projekta "Škola u bolnici" upoznali ministra za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi KS Elvira...

30.06.2015

Ugovor o nabavci i isporuci prehrambenih proizvoda i sredstava za ličnu higijenu za najugroženije porodice boračke populacije u Kantonu Sarajevo potpisao je danas ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo sa direktorom firme „Grafikon“ Ćemalom Prašovićem.

 „Prema ugovoru, pakete će dobiti 2.004 pripadnika boračke populacije, koji su bez posla ili žive u višečlanim porodicama te se smatraju socijalno najugroženijim“, rekao je ministar Fišo...

30.06.2015

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Lječilišta „Bossina“ d.o.o. Zaostrog Davor Matić potpisali su danas Ugovor o pružanju usluga klimatskog liječenja za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo.

„Pripadnici boračke populacije Kantona Sarajevo, njih oko 490, i ove godine će ostvariti pravo na sedmodnevno klimatsko liječenje, što je pravo proisteklo iz Zakona o dopunskim pravima boraca KS“, istakao je nakon...

29.06.2015

Na nastavku Četvrte radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su danas utvrdili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo koji donosi usaglašavanje ove regulative sa međunarodnim konvencijama iz ove oblasti, a javna rasprava po ovom Nacrtu trajat će 60 dana.

Utvrđen je i Nacrt “B faze” izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine. Prostorni plan Kantona Sarajevo donesen 2006. godine, a...

29.06.2015

Protokol o saradnji između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Mecsekerdő - Zatvorenog dioničkog društva za šumarstvo u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede Mađarske potpisali su danas ministar Muharem Šabić i generalni direktor navedenog društva Laslo Kesi.

“Ovaj sporazum, o petogodišnjoj saradnji, obavezuje potpisnike da gospodare srednjo – evropskim šumama, da vode računa o prirodnim procesima u šumarskoj privredi, odnosno da se bave...

29.06.2015

Značaj koji Muzička akademija ima za širu društvenu zajednicu i neophodnost uvažavanja specifičnosti Muzičke akademije u procesu integracije Univerziteta u Sarajevu jedna je od tema o kojoj su ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i njegov pomoćnik za visoko obrazovanje i nauku Sifet Kukuruz prilikom prošlosedmične posjete Muzičkoj akademiji razgovarali sa manadžmentom ove ustanove.

Bilo je riječi i o procesima na...

26.06.2015

Iznalaženja neophodnih modela čijom primjenom bi se omogućilo izmirenje dijela duga „Toplana“ prema „Sarajevogas“-u te „Sarajevogas“-a prema „BH-Gas“-u za isporučeni prirodni gas tema je o kojoj su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri komunalne privrede i finansija Senad Hasanspahić i Jasmin Halebić sa direktorima „BH-Gas“-a Mirzom Sendijarevićem, „Sarajevogas“-a Nihadom Glamoč i „Toplana...

26.06.2015

„Stanovanje u zajednici uz podršku“ je samo jedna od aktivnosti i usluga koje Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine „SUMERO“ razvija u lokalnoj zajednici, pojasnio je na današnjem sastanku ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elviru Kazazoviću direktor ovog udruženja Haris Haverić.

Pravo na život u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava, a život u zajednici ne...

26.06.2015

Delegacija Kantona Sarajevo danas je položila cvijeće na mjesto masakra i pogibije sedmoro djece u ulici Bakarevića kod broja 5, MZ Bistrik. Na tom su mjestu, prije 22 godine, usljed djejstva rasprskavajuće granate ispaljene sa agresorskog položaja, svoje mlade živote izgubili Nihada Ćatić, Velida Muftić, Senad Pliska, Almir Poturić, Sanjin Rustempašić, Sinanudin Šećerović i Belma Zijadić.

„Ovo je dokaz da je agresor htio uništiti ono najdraže što je Sarajevo imalo,...

25.06.2015

Vlada Kantona Sarajevo je u cilju jačanja kapaciteta i unapređivanja efikasnosti rada Kantonalnog tužilaštva na svojoj desetoj sjednici dala saglasnost za zapošljavanje novih 10 kantonalnih tužilaca, tri stručna savjetnika istražitelja i 10 asistenata tužioca. Priliv predmeta kao i obaveze Tužilaštva definisane strateškim dolkumentima Bosne i Hercegovine u oblasti pravosuđa u prethodnom periodu nije pratilo jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta. Vlada se, na...

25.06.2015

U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, danas je za uposlenike ovog ministarstva i općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu sa područja Kantona Sarajevo održana prezentacija novog informacionog sistema Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prije prezentacije, u svom kratkom obraćanju ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo je prisutnima predstavio predstavnike firme “COMTRADE” koji su...

25.06.2015

„Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) zajedno sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo radi na izradi Strategije razvoja ovog kantona, koja se zasniva na široj participaciji svih relevantnih socio – ekonomskih partnera te se očekuje da će ona ubuduće predstavljati platformu i osnovu za izradu svih planskih dokumentata Kantona, uključujući i budžet“, pojasnio je na današnjem sastanku sa ministrom privrede Muharemom Šabićem savjetnik za...

25.06.2015

S ciljem unapređenja procesa provođenja eksterne mature u osnovnim školama Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS formiralo je Radnu grupu koja ima zadatak da pripremi kvantitativnu i kvalitativnu analizu rezultata eksterne mature. Članovi Radne grupe su istaknuti akademski profesori Univerziteta u Sarajevu i stručnjaci iz prakse, koji će kroz  evaluaciju dosadašnjeg procesa polaganja eksternih matura u osnovnim školama KS-a dati, između ostalog, i odgovore da li je...

24.06.2015

Na današnjoj Četvrtoj hitnoj sjednici zastupnici Skupštine KS su donijeli Odluku o neprihvatanju Ponude za preuzimanje udjela Termi Čatež d.d. Čatež u privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo i Finansijskog potraživanja Termi Čatež d.d. Čatež prema privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo. Prema ovoj odluci, Kanton Sarajevo je saglasan da se 90 posto udjela u cjelini prenese na treće lice, “Mrkulić company” d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Ugovorom o...

24.06.2015

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas su na Četvrtoj hitnoj sjednici dali saglasnost za razrješenja dužnosti predsjednika i članova skupština 14 javnih komunalnih i javnih preduzeća nad kojim nadzor vrše ministarstva komunalne privrede, saobraćaja, privrede i pravde i uprave zbog isteka mandata.

Na period od 90 dana, kako je zakonom propisano, Vlada je dala saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti na spomenute funkcije i uputila ih Skupštini Kantona Sarajevo na potvrđivanje....