Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS usvojila inicijativu Ministarstva privrede za provođenje interresorne aktivnosti u okviru projekta “Net zero cities”

Kanton Sarajevo nastavlja aktivnosti na prevenciji negativnih učinaka na zaštitu životne sredine i  aktivno raditi na unapređenju njenog očuvanja, odnosno smanjenju negativnih efekata koji utječu na kvalitet života, a koji su posljedica sve izraženijih klimatskih promjena, stila života koji proizvodi značajna zagađenja i niza drugih faktora koji remete stabilno i prihvatljivo životno okruženje.

S tim u vezi, Kanton Sarajevo je u proteklom periodu, kroz različite resore provodio i provodi niz aktivnosti na smanjenju zagađenja, počev od projekata utopljavanja zgrada, subvencije zamjena peći na čvrsta goriva, do pošumljavanja i pokretanja osnivanja javnih preduzeća koja će narednim godinama biti značajan faktor u jačanju kvaliteta životne sredine. 

Prateći taj trend, Ministarstvo privrede Kanona Sarajevo, kao inicijator velikog dijela ovih aktivnosti, nastavlja i dalje inicirati projekte i aktivnosti s ciljem uspostavljanja ravnoteže između zagađenja i zaštite zdravlja ljudi i životne okoline. 

“Nastavno na naše aktivnosti koje smo u proteklom periodu inicirali ili započeli, podnijeli smo Vladi KS inicijativu za provođenje interresorne aktivnosti s ciljem rješavanje pitanja emisija stakleničkih plinova u Kantonu Sarajevo, uključujući i preventivne i operativne mjere za rješavanje posljedica nastalih emisijom stakleničkih plinova”, kazao je ministar privrede KS Adnan Delić. 

Ministar je naveo i da na području Kantona Sarajevo ne postoji institucija koja se u proteklom periodu ozbiljnije bavila pitanjem emisija stakleničkih plinova i negativnih emisija stakleničkih plinova - ponora, iako kao ni ostatak svijeta ni Sarajevo, ni Bosna i Hercegovina nisu izuzeti iz globalnih klimatskih promjena i posljedica koje one nose sa sobom, te da s ciljem uspostavljanja sistema za rješavanje pitanja emisija stakleničkih plinova u Kantonu Sarajevo, uključujući i preventivne i operativne mjere za rješavanje posljedica ovih emisija, Ministarstvo privrede KS inicira interresorne aktivnosti koje podrazumijevaju izradu inventara stakleničkih plinova u Kantonu Sarajevo za period od 2013. do 2022. godine, najkasnije do kraja ove godine; potom pripremu prijedloga uredbe o načinu prikupljanja podataka i izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova u Kantonu Sarajevo, najkasnije do 30.09.2023. godine; te pripremu i izradu izvještaja o emisijama stakleničkih plinova u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu, najkasnije do kraja marta sljedeće godine.

Na realizaciji ove inicijative, kako ističu iz Ministarstva privrede, shodno Zaključku Vlade KS o prihvatanju ove inicijative, radit će interresorno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS i Ministarstvo saobraćaja KS, dok će nositelj aktivnosti biti Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS obzirom da je nadležno za oblast zaštite životne sredine. 

Cilj svih navedenih aktivnosti je realizacija planiranih djelovanja u okviru projekta gradova sa nultim zagađenjem zraka, projekta EU koji zagovara smanjenje emisije štetnih plinova za narednih 30 godina.