Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS: Usvojenim novim Pravilima JU "Collegium atristicum" napravljen važan korak ka samostalnom djelovanju ove ustanove

Na prijedlog Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Vlada KS je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Collegium artisticum“ Sarajevo koje su prethodno predložili vršioci dužnosti Upravnog odbora ove javne ustanove.

„Novim Pravilima napravljen je važan korak kako bi 'Collegiuim atristicum' nastavio sa radom kao samostalna javna ustanova za galerijsku djelatnost, a ne kao dio 'Bosanskog kulturnog centra', u okviru koga trenutno djeluje“, objasnio je resorni ministar Samir Avdić.

Prema riječima premijera KS Edina Fort, donošenjem novih Pravila privodi se kraju transformacija ove, jedne od najvažnijih kulturnih ustanova u KS, s ciljem njenog samostalnog djelovanju, zbog čega je u okviru toga bilo važno definisati raspoložive kadrovske kapacitete ove ustanove, kako bi se moglo upravljati njima na optimalan način.

Pravila ove ustanove usaglašena su sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o muzejskoj djelatnosti, Odlukom o osnivanju Javne ustanove „Collegium artisticum“, Zakonom o radu, Pravilnikom o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Spiskom akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama na području KS, te Kolektivnim ugovorom za djelatnost kulture u KS.