Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS: Poziv uposlenicima organa i institucija KS za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi radi isplate potraživanja iz radnog odnosa

Vlada Kantona Sarajevo objavila je danas poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za isplatu finansijskih potraživanja iz radnog odnosa uposlenicima organa i institucija KS, a koja su im dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama.

Vlada poziva uposlenike organa i institucija KS, odnosno opunomoćene advokate uposlenika, na zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi, a sve pod uslovima navedenim u obrascu ugovora o vansudskoj nagodbi.

Obrazac ugovora o vansudskoj nagodbi, kao i vladin poziv se mogu preuzeti u prilogu ovog saopštenja, kao i na službenoj web stranici Vlade KS.

Sredstva za finansiranje ovih potraživanja iz radnog odnosa planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo u minimalnom iznosu 6.500.000 KM. Sredstva će zaposlenicima biti isplaćena do 31. decembra 2022. godine, po redoslijedu prijema ugovora o vansudskoj nagodbi sa validnom dokumentacijom, definisanom u daljem tekstu.

Vlada KS zadržava mogućnost da, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, izvrši isplatu u iznosu većem od planiranog po ovom javnom pozivu.

Uredno popunjeni i potpisani ugovori o vansudskoj nagodbi se u pet originalnih primjerka predaju na protokol Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Uz primjerke ugovora obavezno se prilažu fotokopije dokumentacije kako slIjedi:

  - pravosnažna i izvršna sudska odluka (presuda i rješenje o izvršenju sa prijedlogom za izvršenje u dva primjerka);

 -  punomoć za zastupanje ako je punomoćnik potpisnik vansudske nagodbe (jedan primjerak);

   - rješenje o nasljeđivanju ako je nasljednik potpisnik vansudske nagodbe (jedan primjerak).

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave (na web stranici Vlade KS i u dnevnim novinama “Oslobođenje” i “Dnevni avaz”). Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 033/562-038.