Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS dala saglasnost za zapošljavanje 61 medicinskog radnika u JU Dom zdravlja KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 61 uposlenika u Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Konkretno, radi se o dvoje specijalista pedijatrije, pet specijalista pneumofiziologije/pulmologije, 13 doktora medicine, sedam diplomiranih inžinjera medicinske radiologije - VSS, 14 medicinskih sestara/tehničara - SSS i 20 radnika na održavanju higijene.

Za navedene radnike Dom zdravlja KS ima obezbijeđena novčana sredstva.

"Na ovaj način pružamo priliku svim nezaposlenim licima medicinske struke da se prijave na konkurs, koji će biti raspisan u narednom periodu, kako bi se ova radna mjesta popunila", rekao je ministar zdravstva KS prof.dr. Haris Vranić.

Dodao je i da ovim Vlada KS želi na sistemski i zakonit način riješiti zapošljavanje medicinskog kadra koji se vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje KS.