Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo ima za cilj da razvije institucionalni sistem funkcioniranja i finansiranja Udruženja „Dajte nam šansu“

Ključnu ulogu u radu Udruženja „Dajte nam šansu“ imala je američka agencija USAID, koja je bila glavni nositelj finansiranja, organizacije i podrške njihovom radu. Također i Vlada Kantona Sarajevo je participirala u funkcioniranju ovog udruženja. S obzirom da USAID ne može zbog svojih pravila nastaviti podržavati ovaj projekt, cilj Vlade Kantona Sarajevo je da razviju institucionalni sistem funkcioniranja i finansiranja ovog važnog udruženja.

Ovo je na današnjem sastanku sa direktoricom Udruženja „Dajte nam šansu“ i menadžericom servis centara Ines Kavalec poručio premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić.

Na sastanku su bili i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Anis Krivić.

Ovom prilikom, Kavalec je u prostorijama udruženja, prezentirala njihov dosadašnji rad, te informisala članove Vlade kako oni funkcioniraju na području šest bosanskohercegovačkih općina, sa sedam servisnih centara, od čega su dva u Kantonu Sarajevo, tačnije u općinama Stari Grad i Novi Grad. Istakla je kako oni pružaju više od dvadeset različitih usluga djeci i osobama s poteškoćama u razvoju.

Tu se prvenstveno misli na kratke odmore, cjelodnevne boravke, kreativne radionice, mobilne timove, prijevoze po potrebi, psihološku pomoć, opservaciju djece koje postoji sumnja na poteškoće, bell skill testove...

Potcrtala je kako su sve usluge besplatne i dostupne, bez obzira o kojoj se poteškoći razvoja kod djece radi.

Udruženje „Dajte nam šansu“ ima brojne partnere i prijatelje koji im pružaju podršku, rečeno je na današnjem sastanku.

Na kraju sastanka, Kavalec se uime udruženja, ali i 677 porodica kojima ovo udruženje pruža usluge, zahvalila na posjeti i podršci Vlade KS, kao i nastojanju da se riješi pitanje redovnog finansiranja ovog udruženja.