Vlada Kantona Sarajevo

Vlada izmijenila Uredbu: Subvencioniran boravak u predškolskim ustanovama djeci čiji je jedan od roditelja umro od posljedica bolesti COVID – 19

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj sjednici usvojila Uredbu o dopuni uredbe o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, te omogućila besplatan boravak za djecu čiji je jedan od roditelja umro od posljedica bolesti COVID-19. 

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović je, tokom obrazlaganja ove tačke dnevnog reda, navela da je razlog za donošenje predložene uredbe sadržan u opredjeljenju Vlade KS za ublažavanje socijalno-ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, i to posebno onih koje pogađaju najosjetljivije kategorije našeg društva – porodice i djecu.


“Dopunom Uredbe propisuje se da pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 100% cijene boravka ostvaruju i djeca čiji je jedan od roditelja umro od posljedica bolesti COVID – 19”, precizirala je ovom prilikom ministrica Prvulović.