Vlada Kantona Sarajevo

Uklanjanje arhitektonskih barijera: Nakon 20 godina obnovljeni i prilagođeni toaleti, te prostori sa tuševima u Psihijatrijskoj bolnici KS

Jedan od devet objekata na kojima je implementiran projekt uklanjanja arhitektonskih barijera je i objekt Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, gdje je nakon više od 20 godina izvršena rekonstrukcija i prilagodba tri toaleta i dva prostora sa tuševima.

Pored toga, postavljene su dvije pristupne rampe ispred ulaza u objekt, sa ciljem lakšeg kretanja osobama sa invaliditetom. Ukupna vrijednost radova iznosi preko 62.000 KM.

Radi se o projektu kojeg Vlada KS provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, u okviru kojeg je planirano izvođenje radova na ukupno 44 objekta u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja.

Izgradnjom prilazne i druge infrastrukture, cilj je osobama sa invaliditetom, nepokretnim i teško pokretnim olakšati pristup javnim ustanovama Kantona Sarajevo.

Do sada su završeni radovi na ukupno devet javnih objekata. To su: OŠ Hrasno, Peta osnovna škola, Šesta osnovna škola, OŠ Grbavica I, Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", objekt Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja – lokalitet Bijambare, Veterinarski fakultet, JU Zavod za medicinu rada KS i Psihijatrijska bolnica KS.

Ukupna vrijednost prve faze projekta iznosi preko tri miliona KM.