Vlada Kantona Sarajevo

U istoj formi i bez amandmana: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i unutrašnjim poslovima KS

Vlada Kantona Sarajevo je danas usvojila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i o unutrašnjim poslovima KS, a koji će se po hitnom postupku naći pred zastupnicima Skupštine KS.

Po riječima predlagača ovih zakona, ministra unutrašnjih poslova KS Ismira Juske, nakon mjesec dana ovi prijedlozi su se u istoj formi i bez i jednog amandmana ponovno našli pred članovima Vlade KS.

„Uradili smo detaljnu analizu i elaboraciju predloženih zakona, koji su izuzetno važni za efektivniji i efikasniji rad policijskih službenika na terenu, posebno jer se oni tokom svog rada svakodnevno susreću sa sigurnosnim izazovima. To se posebno vidi sad tokom migrantske krize, pandemije uzrokovane koronavirusom“, poručio je ministar Jusko.

Najavio je i kako se u narednom periodu planira donošenje novih zakona u kojima će svi akteri koji to žele imati priliku da tokom javne rasprave iznesu svoje zahtjeve i prijedloge.

Ministar Jusko je potcrtao kako je svima nama u interesu da imamo kvalitetne zakone koji će pomoći Upravi policije da svoj posao obavlja na najbolji način.