Vlada Kantona Sarajevo

Totalna obustava saobraćaja u dijelu saobraćajnice Provare 18. i 19. novembra

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dopunskim rješenjem odobrilo je podnosiocu zahtjeva, kompaniji “Demus” d.o.o. iz Sarajeva totalnu obustavu saobraćaja u dijelu saobraćajnice Provare - općina Centar, koji se asfaltira za dane 18. i 19.11.2021. godine, u vremenskom terminu od  08:00 do 16:00 sati.

Izuzetak su vozila izvođača radova i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama
sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Izvođač radova dužan je u potpunosti implementirati saobraćajnu signalizaciju te uputiti vozila na alternativne pravce.