Vlada Kantona Sarajevo

Skupštine Kantona Sarajevo: Donesena Odluka kojom se Elmedin Konaković imenuje za kandidata premijera KS

  Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Sejo Bukva je danas u konsultaciji sa zamjenikom predsjedavajućeg donio Odluku kojom se Elmedin Konaković imenuje za kandidata premijera Kantona Sarajevo.