Vlada Kantona Sarajevo

Skupština KS: Usvojene izmjene Zakona o zakupu poslovnih zgrada, naglašena potreba za donošenjem novog zakona

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Zakon o dopunama zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama zakona o zakupu poslovnih zgrada.

Povod ovim izmjenama su bile inicijative lokalnih zajednica koje su u najvećoj mjeri vlasnici poslovnih prostora i koji se na terenu susreću sa problemima izdavanja i stavljanja u funkciju poslovnih prostora.

Današnja izmjena definiše da ”ukoliko zakupac u roku od tri mjeseca do dana uvođenja u poslovne prostore ne otpočne obavljati djelatnost i ne stavi poslovni prostor u funkciju te ukoliko prestane koristiti poslovni prostor duže od dva mjeseca nakon uručene opomene pred raskid ugovora i raskida/otkaza ugovora o zakupu, zakupodavac ima pravo izvršiti iseljenje zakupca iz poslovnog prostora. Nadležna općinska služba će rješenjem naložiti zakupodavcu iseljenje iz općinskog prostora u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba izjavljena protiv rješenja službe ne odlaže izvršenje rješenja”.

Kako je naglašeno na današnjoj sjednici, zbog zastarjelih i nefunkcionalnih pravnih rješenja u ovoj oblasti potrebno je donijeti novi zakon o zakupu poslovnih zgrada te je Vlada KS zadužena da ga pripremi i predloži Skupštini Kantona.

Skupštna je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih. Značajna novina predstavlja ograničenje da javne ustanove srednje škole, osim gimnazija, jedine mogu provoditi program formalnog obrazovanja odraslih, a ne privatne ustanove registrovane za ovu djelatnost. Programe dokvalifikacija i prekvalifikacija moći će provoditi i javne i privatne škole registrovane za to. Takođe, ovim izmjenama nije ostavljena mogućnost da se kroz obrazovanje odraslih mogu realizirati programi sticanja visokog obrazovanja.

Javna rasprava o utvrđenom Nacrtu biće organizirana u trajanju od 30 dana.