Vlada Kantona Sarajevo

Skupština KS 3. novembra razmatra rebalans Budžeta za 2021. godinu

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zakazao je održavanje 44. radne sjednice Skupštine za srijedu, 3. novembar 2021. godine.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se rebalans Budžeta KS za 2021. godinu, odnosno Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo uz Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta.

U dijelu sjednice predviđenim za razmatranje zakona, na dnevnom redu će se naći prijedlozi zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu i zakona o izmjeni Zakona o filmskoj djelatnosti, kao i Nacrt zakona o komunalnim taksama.

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, kao Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na osnivanje Naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ Sarajevo biće takođe dio dnevnog reda ove sjednice.

Zastupnici će se izjašnjavati i o novom Poslovniku Skupštine KS, kao i o odlukama o nazivima ulica na području općine Stari Grad.

Skupština će razmatrati i nacrte 10 ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenim objektima izgrađenim preko kantonalnih stambenih fondova.

Prijedlog Odluke o usvajanju “Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2021. godinu je jedna od tačaka najavljene sjednice.

U izvještajni dio sjednice uvršteni su izvještaji o prošlogodišnjem poslovanju preduzeća Toplane, Vodovod i kanalizacija, Sarajevogas, Opće bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Fonda "IKRE i Javne ustanove za zaštićena prirodna područja.

Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o stanju u oblasti upraviteljstva i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-septembar 2021. godine biće na dnevnom reda 44. sjednice Skupštine KS.

Pred zastupnicima će se naći i Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2020. godinu.