Vlada Kantona Sarajevo

Sastanak s predstavnicima privrednog sektora: Kanton Sarajevo analizira efikasnost provođenja mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa Privrednom komorom KS, a uz podršku Svjetske banke, organiziralo je danas Okrugli sto na temu “Implementacija Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u sektoru privrede i usluga u Kantonu Sarajevo”.

Ovom prilikom je prezentiran važeći Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, te je raspravljano o mjerama koje se odnose na privredne pogone i energetska postrojenja, zajedno sa predstavnicima privrednih društava, obrtnika i poslovnih subjekata, čiji rad može imati utjecaj na kvalitet zraka.

Primjena propisanih direktnih i indirektnih mjera koje se odnose na privredu i energetska postrojenja u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, kao i brzo djelovanje u implementaciji interventnih mjera, te obaveza primjene kontinuiranih mjera za ovaj sektor i monitoring emisija, teme su koje su bile u fokusu današnje prezentacije i diskusije. Također su prezentirane ključne odrednice i svrha Plana interventnih mjera, te aktivnosti i zadaci Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor njegovog provođenja u Kantonu Sarajevo.

“Svjesni smo da se u ovoj oblasti mora voditi kontinuirani dijalog i zajednički nastupati zbog dobrobiti javnog zdravlja i okoliša općenito. Naš cilj je da kroz današnju diskusiju sa relevantnim subjektima iz sektora privrede identifikujemo probleme u primjeni važećih mjera koje se odnose na ovaj sektor, kao i načine njihovog otklanjanja, te napravimo analizu i eventualno predložimo Vladi usvajanje novih, efikasnijih mjera koje će se primjenjivati u epizodama povećane zagađenosti zraka. Pored skupa sa sektorom privrede, u idućoj sedmici će biti upriličena i diskusija sa drugim obveznicima provedbe Plana interventnih mjera, i to ministarstvima i općinama, uz učešće stranih konsultanata. Domaćin će biti Svjetska banka u BiH”, istakao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović.

Privreda je, pored stambenog sektora i saobraćaja, treći izvor emisije zagađujućih materija u zrak u Kantonu Sarajevo. Mjere u privredi uglavnom se tiču smanjenja proizvodnje toplote, racionalnog trošenja energenata, tehničkog održavanja opreme i redukcije obavljanja poslova, ukoliko se dese ekstremno visoke vrijednosti zagađenja zraka.

Predsjednik Privredne komore KS Muamer Mahmutović istakao je kako je od velikog značaja dobra informiranost i pripremljenost privrednih subjekata za provedbu propisanih mjera.

“Veoma je bitno da zajednički sagledamo sve poteškoće za privredni sektor, jer se često dešava da se određene mjere donesu, a na terenu ih je veoma teško provesti. S te strane je ovaj današnji skup pozitivna aktivnost i prilika da prezentiramo koje su poteškoće, te šta i na koji način privredni subjekti mogu implementirati, kako bi u narednom periodu što bolje prebrodili periode zagađenja zraka”, istakao je Mahmutović.

Kako je istaknuto, ovom prilikom, problem zagađenosti zraka nije problem samo Sarajeva. Veći dio BiH ima izražene teškoće i zato treba koordinisati rad svih nivoa vlasti na prevazilaženju postojećeg stanja.

Sa ovim pojavama se suočavaju i evropski gradovi, u manjoj razmjeri, te Kanton Sarajevo koristi njihovu pomoć, znanja i iskustva. Učestvuje i u međunarodnim projektima, pa i u smislu poboljšanja Plana interventnih mjera za prekomjerno zagađenje.

Svjetska banka, pored šireg projekta koji je u pripremi za područje Federacije BiH, a samim tim i Kantona Sarajevo, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u jačanju cjelokupnog mehanizma upravljanja kvalitetom zraka.

“Zagađenje zraka na naplatu dolazi javnom zdravstvu i upravljanju okolišem, a u njemu zapravo svi participiraju i daju svoj negativni doprinos. Ono što želim naglasiti je da Sarajevo nije jedino u ovom problemu. Svjetski trendovi su takvi da se kvalitet zraka narušava u skoro svim gradovima svijeta. Pred nama je dug put, ali i brojne aktivnosti u čijoj realizaciji moraju učestvovati brojni sektori, kako bi se ovaj problem riješio i kako bi građanima omogućili čist zrak”, izjavila je, ovom prilikom, predstavnica Svjetske banke Esma Kreso.

Na današnjem skupu je vođena korisna diskusija, a pored propisanih obaveza iz Plana interventnih mjera,  razgovarano je i o načinima smanjenja negativnog utjecaja privrede na kvalitet zraka mimo epizoda prekomjernog zagađenja zraka.

Poručeno je kako je cilj zajedno utvrditi optimalne i moguće aktivnosti za poboljšanje kvaliteta zraka u kratkoročnom i dugoročnom periodu.