Vlada Kantona Sarajevo

Poziv građanima da učestvuju u konsultacijama o Nacrtu zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo poziva sve zainteresirane građanke i građane na konsultacije o Nacrtu zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo, 14. marta u 10.00 sati u velikoj sali Općine Stari Grad.

“U proteklom periodu obavili smo konsultacije sa predstavnicima međunarodne zajednice, strukovnih organizacija i institucija sa kantonalnog i državnog nivoa vlasti, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora i predstavnicima istraživačkog novinarstva.

Kako je nacrt ovog zakona utvrđen na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 23. januara 2019. godine i upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, a imajući u vidu visok stepen zainteresovanosti javnosti za transparentnost u svakom segmentu postupanja javnih funkcionera, cijenimo veoma značajnim da se odazovete ovom pozivu kako bismo prodiskutovali sve nedoumice i zajednički došli do još kvalitetnijih pravnih rješenja”, navodi se u pozivu građanima kojeg potpisuje resorna ministrica Lejla Brčić.