Vlada Kantona Sarajevo

Povećan džeparac štićenicima ustanova socijalne zaštite za 100%

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite.

Shodno usvojenim izmjenama, licima koja su smještena u ustanove socijalne zaštite će se ubuduće na ime ličnih potreba dodjeljivati novčani iznos - džeparac od 60 KM, i što predstavlja povećanje od 100%.

Prethodno se za ovu namjenu od 2014. godine štićenicima ovih ustanova dodijeljivao iznos od 30 KM.

Ministrica Ivana Prvulović je, ovom prilikom, izjavila da ovo povećanje znači da će djeca bez roditelja i djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, stara, iznemogla i hronično bolesna lica, osobe sa invaliditetom, kao i druga lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite rješenjem Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad", i koja najčešće ne ostvaruju nikakve prihode, imati priliku da raspolažu značajno većim novčanim iznosom za zadovoljenje svojih dodatnih potreba.

"Radi se o potrebi za dnevnom štampom, knjigama, toplim napicima ili slatkišima mimo utvrđenih jelovnika, i slično", precizirala je ministrica Prvulović.

Naglasila je i kako će se ova uredba primjenjivati od 1. septembra 2021. godine