Vlada Kantona Sarajevo

Osam ministarstava Kantona Sarajevo učestvuje u izradi akcionog plana za osobe s invaliditetom

U organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, danas je održan sastanak predstavnika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS i osam ministarstva Kantona Sarajevo na kojem je razmatran Nacrt akcionog plana za oblast invalidnosti 2015 - 2017. godina u KS-u.

U izradi teksta ovog dokumenta trenutno učestvuje 12 udruženja osoba s invaliditetom a koja su u sastavu pomenutog Koordinacionog odbora. Njihovi predstavnici su ovom prilikom prezentirali aktuelne probleme sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo, kao i prijedloge rješenja koja bi trebalo ugraditi u tekst dokumenta. Pristupačnost objektima, sredstvima javnog prijevoza, iformacijama, kao i ortopedskim  i drugim pomagalima, samo su neke od potreba ove populacije.

Na sastanku je dogovoreno da će, u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba s invaliditetom, sva nadležna ministarstva u Kantonu dati svoju punu podršku akcionom planu  i učestvovati u njegovoj izradi. Na to se obavezalo Ministarstvo pravde i uprave,  Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo stambene politike, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo kulture i sporta.

Saradnju ministarstava i udruženja koordinirat će Ured za kvalitet KS.