Vlada Kantona Sarajevo

Opredjeljenost Vlade KS je osigurati kvalitetniji i efikasniji zdravstveni sistem

U proteklom periodu članovi Vlade Kantona Sarajevo su vodili pregovore između predstavnika sindikata zaposlenih u zdravstvu, a povodom najavljenog generalnog štrajka koji će se održati 02.septembra s početkom u 07:30 sati. Uz puno uvažavanje pozicije sindikata koji zastupa interese svojih članova, Vlada KS u svom djelovanju mora da brine o svim segmetima zdravstvenog sistema.

"Opredjeljenost članova Vlade KS je zdravstveni sistem učiniti efikasnijim i kvalitetnijim. Nakon što su u proteklom periodu (2018/2019) povećane plate radnicima u zdravstvu, posljednjim izmjenama finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, stavili smo težište na proširenje obima i kvaliteta usluga za naše građane," rekla je ministrica zdravstva Amela Sofić.

Na današnjoj konferenciji za medije, koja je organizovana ovim povodom, u prostorijama Doma zdravlja Vrazova vršilac dužnosti generalnog direktora Doma zdravlja Kantona Sarajevo Mehmed Kulić je kazao da građani mogu biti mirni i pored najavljenog štrajka.

"Pravovremeno smo u skladu sa zakonom potpisali Sporazum sa sindikatom gdje se navodi, između ostalog, da zdravstveni radnici ne bi smjeli prekidati rad. Navedeno je kako se tu radi o porodičnoj medicini, stomatološkoj djelatnosti, fizijatriji, propisivanju lijekova hroničnim bolesnicima, kao i o vakcinaciji i  sistematskim pregledima djece. Mislim da naši građani ne bi trebali imati nikakvu bojazan, i mi ćemo im kao zdravstveni radnici pružati sve potrebne usluge, a  imat ćemo i kontinuitet u radu kada su urgentni slučajevi u pitanju. Građani, dakle, mogu biti mirni." poručio je direktor Kulić.

Vlada KS je obezbjedila 11,5 miliona maraka za bruto plaće, radi usklađivanja broja i strukture finansiranih radnika sa stvarnim stanjem. Iznađena su sredstva za finansiranje upošljavanja novih 196 radnika. Osigurana su sredstva za novih 139 specijalizacija.

Pored toga izdvojen je inicijalni iznos od milion maraka za program liječenje teško oboljele djece. Procjenjuje se da će u ovu svrhu u 2020. godini biti potrebno izdvojiti pet miliona KM. Osigurano je dodatnih 3,5 miliona za lijekove, 300 000 maraka za liječenje demobilisanih boraca u inostranstvu, 2,8 miliona za dodatne usluge koje će smanjiti liste čekanja za određene dijagnostičke metode.

Ministrica Sofić je poručila kako poštuje zahtjeve sindikata, ali ujedno i istakla kako su "sredstva koji oni traže usmjerili u poboljšanje zdravstvene zaštite, u programe teško oboljele djece, invalida i mi zapošljavamo ove godine 336 radnika i 130 sljedeće godine. To su zdravstvene radnici koji trebaju da rasterete rad postojećih radnika, da budu dostupniji našim pacijentima, te da time smanjimo liste čekanja, te praktično povećamo standarde zdravstvenih radnika po broju stanovnika u našoj zemlji. U ovom momentu mi smo se usmjerili prema pacijentu ljekarske usluge."

Nadalje, uveden je i novi program liječenja boračke populacije, teško oboljele djece, povećana su sredstva za ortopedska pomagala, te samim tim ne postoje uslovi za ispunjenje zahtjeva o povećanju plaća.

Tome dodajemo i 100.000 maraka za medicinsku rehabilitaciju (banjsko liječenje) i 230.000 maraka za zdravstvenu zaštitu u socijalno - zdravstvenim ustanovama.

Ministrica pravde i uprave KS-a Lejla Brčić, kazala je kako "dio zdravstvenih radnika ide u štrajk".

"Prema trenutno raspoloživim informacijama, sami dio radnika u zdravstvu će učestvovati u štrajku. Ljekari su se obratili poslodavcima sa zahtjevom da im se omogući nesmetan rad. Vlada KS-a je nastojala doći do kompromisa, ali to sad nije moguće. Mi smo sada uveli novi program o liječenju boračke populacije, teško oboljele djece, povećana su sredstva za ortopedska pomagala, što znači da trenutno ne možemo razgovarati o povećanju plaća sindikatu", rekla je ona.

U ovom momentu nisu ispunjeni uslovi da se odobravaju dodatna povećanja plata zdravstvenom kadru. Vlada je ponudila sindikatu da se u kolektivne ugovore uvrsti klauzula kojom bi strane o eventualnim povećanjima pregovarale u martu 2020, a nakon što se stekne uvid u potrebna sredstva za finansiranje dodatnih prava osiguranim licima.