Vlada Kantona Sarajevo

Omogućiti nesmetano kretanje i sigurnost učesnika u saobraćaju

Vježba organizacije saobraćaja tokom izvođenja radova održana je danas u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Kako je, pojašnjeno, ovom prilikom cilj ove vježbe je omogućiti neometano kretanje i sigurnost učesnika u saobraćaju, kao i izvođača radova.

Kemal Zilić iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo je istakao da je postavljenje signalizacije u Vilsonovom šetalištu, pravi način organizacije saobraćaja tokom izvođenja radova. Ukazao je i na to da se vježbom sugeriše kako se trebaju ponašati učesnici saobraćaja, kao i izvođači radova.

Prema njegovim riječima, vježbe ne bi bilo da ne postoje problemi u funkcionisanju saobraćaja tokom izvođenja radova.

Kao probleme je naveo reuglaciju saobraćaja, nedostatak signalizacije i nepoštivanje propisa. Smatra da zbog nedostatka saobraćajne kulture, kao i organizacije u ovakvim okolnostima, mora se kontinuirano raditi na sličnim projektima kako bi bili uspješni.

Profesor na sarajevskom Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Osman Lindov naveo je kako se radovi ne mogu izvoditi na javnoj površini bez adekvatne regulacije, jer postoje postoje mnoga mjesta gdje se vrše radovi, a da učesnici saobraćaja nisu odgovarajuće upozoreni na to.

Poručio je da se može i mora poboljšati saobraćaj u Sarajevu.