Vlada Kantona Sarajevo

Okrugli sto o temi “Pametni grad Sarajevo”: Osigurati i ubrzati realizaciju optimalnog i transparentnog sistema namijenjenog građanima

“Jedna od aktivnosti koje će Vlada Kantona Sarajevo započeti u ovoj godini jeste implementacija projekta ‘Smart City’, koji neće biti završen do kraja ove godine, ali će osigurati i ubrzati realizaciju optimalnog i transparentog sistema koji će prije svega biti namijenjen građanima i svim budućim investitorima”, istakao je premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj na današnjem okruglom stolu o temi “Pametni grad Sarajevo”.

Po njegovim riječima, jedan razrađeni informacioni sistem pomogao bi u radu organima uprave, javnim preduzećima, te omogućio kontrolu kvaliteta usluga.

“Ovim projektom bile bi obuhvaćene sve opštine, a u konačnici bi se dobio uređen sistem sa pametnim parkingom, javnim gradskim prijevozom, kontrolom kvaliteta zraka, pametna rasvjeta, digitalizacija grobnih mjesta. Za sve bi postojala evidencija, što bi omogućilo našim građanima da imaju transparentni pregled svih aktivnosti koje se dešavaju na terenu”, pojasnio je premijer Zolj.

Dodao je kako u oblasti IT sektora ima dosta stručnih ljudi koji će dati svoje prijedloge.

“Početkom godine Grad je organizovao Javnu raspravu ‘Sarajevo, pametni grad’ na kojoj su učesnici nastojali pronaći koncept pametnog grada koji bi zaživio u praksi i bio korišten kao informacijska struktura za poboljšanje kvaliteta gradskog života”, rekao je gradonačelnik Grada Sarajevo Abdulah Skaka.

Projekt “Pametni grad”, jedan je od 10 prioriteta te kao takav usvojen je u dokumentu Politike grada Sarajeva za mandatno razdoblje 2016-2020, navedeno je tokom današnjeg okruglog stola.

Predviđeno je pristupiti izradi strategije „Sarajevo, pametni grad“ koja će biti vodilja da Sarajevo najkasnije do 2026. godine postane još jedan od evropskih pametnih gradova i prvi pametni grad na prostoru BiH.

Predsjednica Komisije za izradu projektnog zadatka za izradu plana aktivnosti projekta “Pametni grad Sarajevo” Nasiha Pozder je kazala da Kanton Sarajevo u ovom trenutku pravi prve korake ka smart city-u.

“Različiti su primjeri kako su se evropski gradovi pozicionirali kao pametni, pa je tako Beč izabrao društveni aspekt i zadovoljstvo građana prije svega, dok je Barselona svoje projekte uglavnom usmjerila ka informacijsko komunikacijskim tehnologijama. Nama je u interesu naći sinergiju između ovih tipova, što je za nas optimalno rješenje”, poručila je Pozder.

Upravo zbog toga je, kako je potcrtala, potrebno napraviti analize, definisati ciljeve i konačno implementirati ciljeve.

Premijer Zolj je najavio da će se konferencija posvećena ovoj temi održati u septembru, ali da je vrlo važno da struka zajedno s Vladom i Gradom ostvari jedan kontinuirani i zajednički rad kako bi se realizovala ideja Sarajevo pametni grad.