Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021.godinu

Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede, Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede i Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici usvojila Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu.

Godišnji plan uključuje jedanaest pojedinačnih programa, a primarni strateški cilj koji se želi postići programima iz ovog Godišnjeg plana jest stabilizacija poslovanja subjekata male privrede, te u skladu s privrednim prilikama i povećanje broja subjekata male privrede, kao i zaposlenosti u Kantonu Sarajevo.

U narednih petnaest dana objavit ćemo i javne pozive za pojedinačne programe iz ovog Godišnjeg plana. Odluka i Godišnji plan provođenja Programa za razvoj male privrede za 2021. godinu dostupni su na web stranici Ministrastva privrede na linkovima:

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/odluka_o_usvajanu_godisnjeg_plana_provodenja_programa_razvoja_mele_privrede_za_2021.godinu.pdf i

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/godisnji_plan_provodenja_programa_razvoja_male_privrede_za_2021.godinu.pdf