Vlada Kantona Sarajevo

Naredna 42. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo u utorak, 28. septembra

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo, kojim je predsjedavao predsjedavajući SKS Elvedin Okerić, zakazao je danas održavanje 42. redovne sjednice ovog kantonalnog zakonodavnog tijela za utorak, 28. septembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati, u velikoj sali Općine Centar.

Na dnevni red ove sjednice, između ostalih, uvrštene su sljedeće tačke: Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Bajramović Belme i Bašić Aide s jedne strane i Zavoda za izgradnju KS s druge strane u svrhu proširenja gradskog groblja “Vlakovo“, 13 prijedloga odluka o davanju saglasnosti na programe rada kantonalnih kulturnih ustanova, Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt ugovora o zakupu koji treba da zaključe JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” i Turistička zajednica KS, Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja KS daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode za kupovinu i dodjelu 25 stanova pripadnicima boračke populacije, izvještaji o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo, KJP za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume”, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS - i to svih navedenih za 2019. godinu, kao i izvještaja o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, JU "Kantonalni centar za socijalni rad", KJU "Odgojni centar Kantona Sarajevo", KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, KJU "Porodično savjetovalište" i JP “Televizija Kantona Sarajevo” za 2020. godinu, te 21 prijedlog odluke na nacrte ugovora o kupoprodaji stanova u KS.

Kao informativni materijal, zastupnicima je dostavljen Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS za vremenski period april-juni 2021. godine. 

Svi materijali dostupni su već na web stranici https://skupstina.ks.gov.ba/