Vlada Kantona Sarajevo

Na sastanku predsjedavajućih Okerića i Selimbegovića: Najavljena realizacija čitavog niza zajedničkih projekata Kantona Sarajevo i Općine Novi Grad

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić sastao se danas sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Novi Grad Mirzom Selimbegovićem, te nakon toga zajedno s njim obišao nekoliko naselja ove lokalne zajednice.

Ovom prilikom, razgovarano je o saradnji Kantona Sarajevo i najmnogoljudnije općine u Bosni i Hercegovini, kao i o mogućnostima konkretne podrške za nekoliko projekata za koje postoje već ranije potpisani sporazumi.

“Ova općina ima mnogo problema, jer ima i tako veliki broj stanovnika, posebno u njenim padinskim dijelovima koji još uvijek nemaju na najadekvatniji način riješeno infrastrukturna pitanja, a u okviru njih i neophodnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu”, istakao je predsjedavajući Selimbegović, te dodao kako budžet općine nije dovoljan za rješenje ovih problema.

Predsjedavajući Selimbegović je pohvalimo dosadašnje zajedničko učešće u implementaciji projekata izgradnje IX transverzale, te rekonstrukcije i sanacije ulice Džemala Bijedića.

Predložio je i započinjanje realizacije inicijative za gradnju škole u novim naseljima na Otoci, jer to predstavlja veliki problem stanovnika ovog naselja.

“Drago mi je da nakon dugo godina predsjedavajući Skupštine KS dolazi u zvaničnu posjetu Općini Novi Grad, zbog kontinuirane podrške koju daje ovoj lokalnoj zajednici, prije svega s ciljem pružanja podrške najavljenim projektima koje će Kanton Sarajevo podržati u narednom periodu. Vlada KS je opredijeljena, kao i do sada, da podrži dobre projekte u ovoj općini, a koji su u interesu svih njenih građana”, kazao je predsjedavajući Okerić.

Podsjetio je na neke od projekata koji će se realizovati u toku ove godine zahvaljujući saradnji ova dva nivoa vlasti.

“U toku su aktivnosti na izradi projektnog zadatka u ulici Stjepana Tomaševića za hidrofleks stanicu. Projekt vodovodne mreže će izraditi ViK, a projekt hidrofleksa projektna kuća koju izabere Općina, koja je i u obavezi da obezbijediti građevinsku dozvolu. U okviru II tranše planirana je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Briješće brdo, Omera Kovača, Hameda Buljubašića, Numan Paše Ćuprilića, te sufinansiranje rekonstrukcije dvorane u OŠ ‘Mehmedalija Mak Dizdar’ na Otoci. Kanton Sarajevo će postojeći cjevovod dužine DN 200 mm u Novopazarskoj ulici planirati za rekonstrukciju iz II tranše EBRD-a. Za njega još uvijek nema građevinske dozvole koju, također, očekujemo da izda ova općina”, precizirao je predsjedavajući Okerić.

Tokom današnjeg susreta razgovarano je i o sanaciji deponije i izgradnji novih parking prostora, što su teme aktuelne u javnosti u posljednje vrijeme, ali i dužni niz posljednjih godina.