Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo saobraćaja sa načelnicima sarajevskih općina usaglasilo prijedlog o razvrstavanju cesta u Kantonu Sarajevo

U organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, danas je održan tematski sastanak sa predstavnicima Direkcije za puteve KS, općinskim načelnicima i njihovim saradnicima. Na sastanku se govorilo o razvrstavanju cesta.

„Nakon što nam je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo izjašnjenje u vezi sa razvrstavanjem cesta na autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste, organizovali smo sastanak sa općinskim načelnicima i predstavnicima svih općina u našem Kantonu, kako bismo zajednički dogovorili najbolja rješenja za sve. Ministarstvo saobraćaja KS je svim općinama dostavilo prijedlog i na osnovu njega predstavnici općina su iznosili svoje stavove. Osnova konačnog prijedloga je odluka iz 2014. godine, uz određene dopune i korekcije koje smo definisali danas na izuzetno konstruktivnom sastanku“, rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta, nakon ovog sastanka.

Najavio je i kako će do kraja sedmice usaglašeni prijedlog Ministarstva saobraćaja KS biti poslan Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija na razmatranje.

U narednom periodu Ministarstvo saobraćaja će pripremiti Zakon o cestama KS koji će uveliko olakšati rad i doprinijeti razvoju KS, te ga dostaviti Vladi KS na usvajanje.

„Ovakvi sastanci sa općinskim načelnicima i zajedničko djelovanje, daju snagu za efikasniji rad. I u budućnosti ćemo sve projekte realizirati uz zajedničke dogovore. Shodno tome i Zakon o cestama KS bit će pripremljen uz prijedloge svih općina“, naglasio je i najavio ministar Šteta.