Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo saobraćaja KS: Od danas privremena obustava saobraćaja u ulici Čekaluša

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je odobrenje КЈКР "Vodovod i kanalizacija" za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Čekaluša, Općina Centar Sarajevo, za period od 28. jula do 06. augusta ove godine u terminu od 00:00 do 24:00 sata, radi izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Privremena obustava saobraćaja sastojat će se od:

- zabrane saobraćaja za motorna vozila u dijelu kolovoza u kojem se izvode radovi, dok preostali dio ostaje slobodan za saobraćaj, čiju funkciju je potrebno obezbijediti po potrebi uz korištenje čeličnih ploča, kao i obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova sa preusmjerenjem sigurnim dijelom javno-prometne površine,

- regulacije saobraćaja u periodu od 08:00 do 16:00 ručnim putem, nakon čega će se gradilište obezbijediti korištenjem čeličnih ploča, armirano betonske ograde i tabli čeone zabrane,

- signalizacije na terenu koja mora biti opremljena svjetlosno-emitirajućim elementima koji će biti u funkciji noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti,

- obezbjeđenja da se saobraćaj na pomenutoj dionici odvija bez prekida, kao i da se radovi uredno najave okolnim korisnicima i vlasnicima objekata u pojasu saobraćajnice, radi bezbjednog odvijanja saobraćaja,

- označavanja saobraćajne trake u kojoj se izvode radovi posebno propisanom saobraćajnom opremom, obavezno opremljenom svjetlećim reflektirajućim tijelima, radi usmjeravanja saobraćaja u saobraćajnu traku za odvijanje saobraćaja u predviđenom smijeru.

Izvođaču radova resorno ministarstvo je naložilo da osigura nesmetan prolaz pješaka i njihovu zaštitu, kao i da izmjenu režima saobraćaja provede u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Rješenjem je Ministarstvo saobraćaja KS i detaljno obrazložilo proceduru obilježavanja mjesta izvođenja radova svjetlećom i ostalom predviđenom saobraćajnom signalizacijom, kao i njeno obavezno uklanjanje nakon okončanja ovih radova.