Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta KS sa 85.920 KM sufinansira termine treninga premijerligaških klubova iz KS u ekipnim sportovima

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Alikadić danas je, u skladu sa usvojenim Pravilnikom za sufinansiranje troškova treninga za seniorske ekipe premijerligaških klubova KS u ekipnim sportovima, potpisao protokole sa tri privredna subjekta u čijim dvoranama će treninge obavljati šest sportskih ekipa. Njihov trenažni proces se već odvijao u periodu od 1. januara do 31. marta ove godine, a nastavit će se i od 1. maja te trajati do 31. decembra 2020. godine. Ovim protokolima je predviđeno da će njihove treninge sufinansirati Ministarstvo kulture i sporta KS.

Prema potpisanom Protokolu sa direktorom Centra “Skenderija” Amerom Kapom, ovom javnom preduzeću biće doznačeno 57.120 KM.

Od toga će sa 16.800 KM biti finansirano 240 termina Udruženju za unapređenje sporta Košarkaški klub “Royal”. Isti iznos biće uplaćen i za 240 termina treninga Udruženju Ženski košarkaški klub “Play off”. Cijena jednog 90-minutnog treninga iznosi 70 KM, dok će navedeni klubovi termine koristiti pet puta sedmično.

Sa 13.440 KM biće finansirani treninzi Udruženja Odbojkaški klub “Bosna”, i to četiri termina sedmično.

Tri sedmična termina biće uplaćena Centru “Skenderija” i za treninge Udruženja Futsal club “Centar” u ukupnom iznosu od 10.080 KM.

Prema potpisanom Protokolu ministra Alikadića i direktora Kulturno-sportskog i rekreacionog centra Hadžići Ilijasa Kovačevića, za jedanaest mjeseci treninga Udruženja Rukometni klub “Hadžići” biće doznačeno 14.400 KM. Cijena jednog treninga je 60 KM, a ovim je obuhvaćeno ukupno 240 termina.

Termini treninga Udruženja Rukometni klub “Vogošća” takođe će biti finansirani sa 14.400 KM u Kulturno-sportskom centru Vogošća. Protokol je uime korisnika sredstava potpisao zamjenik direktora Centra Fahrudin Čorbo.

“U skladu sa spomenutim Pravilnikom sa subjektima koji su dostavili Ministarstvu tražene podatke danas smo potpisali protokole o sufinansiranju termina treninga. Pozivamo sve one koji nisu po našem dopisu na vrijeme dostavili tražene podatke da to učine, kako bi premijerligaši i iz ostalih opština imali mogućnost treninga pod istim uvjetima”, poručio je ministar Alikadić.

Ukupna izdvojena sredstva za ovu namjenu iznose 85.920 KM.