Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Garibija: Kanton preuzima brigu o spomenicima civilnim žrtvama rata

Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva podignuti su brojni spomenici civilnim žrtvama, osobama stradalim u sistematskim bombardovanjima i snajperskim pucnjima.

Nažalost, za veliki broj podignutih spomenika se do danas nije sistemski brinulo. Upravo zbog toga Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo usvojila Odluku kojom ovo Ministarstvo preuzima brigu o svim spomenicima civilnim žrtvama rata koje ne održavaju drugi nivoi vlasti ili druga pravna lica.

Resorni ministar Malik Garibija ističe da je u pitanju sistemsko rješenje kako bi se spriječile pojave zapuštenih spomenika civilnim žrtvama.

„Prilikom obilježavanja masakara kod sjevernog ulaza u Gradsku tržnicu Markale prišli su mi članovi porodica i požalili se da su spomenici prljavi i da godinama pokušavaju skrenuti pažnju vlastima na ovaj problem. Bio sam posramljen i zaprepašten kada sam čuo kako se kao država odnosimo spram spomenika žrtvama rata i opsade“, navodi ministar Garibija.

Prema njegovim riječima, započeli su sa istraživanjem, poslali upite opštinama, Gradu Sarajevu, udruženjima civilnih žrtava rata i Udruženju roditelja ubijene djece Sarajeva. Tražili informacije o lokacijama i podatke ko održava spomenike.

“U procesu smo identificirali 71 spomenik i ustanovili da je trajna briga o održavanju preuzeta samo za devet spomenika, dok su se ostali održavali nasumično. Odlučili smo reagovati i od sada Kanton Sarajevo preuzima brigu o svim spomenicima civilnim žrtvama rata koje ne održavaju drugi nivoi vlasti“, dodaje ministar Garibija.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo ustanovljeno da će Ministarstvo voditi evidenciju spomenika civilnim žrtvama rata, te da će se evidencija širiti tako što građani, općine ili organizacije upute zahtjev prema Ministarstvu, a Vlada usvaja proširenje evidencije spomenika.

Ministarstvo će u narednom periodu pristupiti odabiru i ugovaranju firme koja će raditi na održavanju spomen obilježja.