Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Delić: Usvojen Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu, slijedi objavljivanje javnih poziva

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede, Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede i Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu s iznosom poticajnih sredstava od 8,49 miliona KM, a koji uključuje sljedeće pojedinačne programe:

1. Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima;

2. Subvencioniranje/refundiranje kamata po preuzetom kreditu kod komercijalnih banaka;

3. Poticaj za tehnološku modernizaciju, primjenu standarda kvalitete i digitalizaciju poslovanja;

4. Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete u cilju unaprjeđenja konkurentosti i/ili novog zapošljavanja;

5. Poticaj projektima promocije obrtništva;

6. Poticaj za obuku mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje;

7. Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva;

8. Poticaj za unaprjeđenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije;

9. Poticaj novoosnovanim – start up subjektima male privrede;

10. Poticaj razvoja ženskog preduzetništva; i

11. Poticaj za razvoj poduzetništva mladih.

„Provođenje poticajnih mjera iz ovog Godišnjeg plana ima za cilj stabilizaciju ekonomskog stanja privrede usljed pandemije, razvoj male privrede, te nova zapošljavanja u Kantonu Sarajevo“, istakao je ministar privrede Adnan Delić na današnjoj press konferenciji. Dodao je i da je za realizaciju ovih ciljeva Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo utvrdilo poticajne mjere kojima se osigurava dostupnost izvora finansiranja kroz kreditiranje subjekata pod povoljnijim uslovima i subvencioniranje kamata po ranije preuzetim kreditima kod komercijalnih banaka, te stabilizaciju i unaprjeđenje poslovanja, podršku likvidnosti i podršku za nova ulaganja i nova zapošljavanja u Kantonu Sarajevo.

„Od naprijed navedenih pojedinačnih programa posebno ističemo Program - Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima, koji uključuje poticajna sredstva u iznosu od 5 miliona KM za stoprocentno sufinansiranje kamatne stope na kredite koje korisnik kredita ugovori s komercijalnom bankom, prethodno odabranom od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, i to za cijeli ugovoreni period otplate kredita, uključujući i grejs period“, istakao je ministar Delić te dodao:

“Posebno želimo istaći da je kroz ovu kreditnu liniju projicirano obezbjeđivanje kreditnih sredstava u iznosu od najmanje 90 miliona KM, a planirano je da se ista plasiraju putem više komercijalnih banaka.“

Tokom press konferencije istaknuto je i da će u narednih petnaest dana biti objavljeni javni pozivi za pojedinačne programe iz ovog Godišnjeg plana.

Ministar Delić iskoristio je priliku i da obavijesti javnost o završetku obrade podataka vezanih za javne pozive za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću za mart i april ove godine, te finansiranje cijele ili dijela mjesečne plaće za isti period.

„Znam da svi s nestrpljenjem čekaju uplatu sredstava ostvarenih po o ovim javnim pozivima i moram reći da smo uložili maksimalne napore da iste što brže obradimo, i evo za nekih mjesec dana, dakle od 30. aprila otkad smo raspisali javne pozive do danas, stigli smo završiti obradu i analizu 6.120 pristiglih prijava na ova dva javna poziva“, kazao je ministar i objasnio da je od ovog ukupnog broja 1.090 prijava pristiglo za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa, dok je 4.550 prijava vezano uz finansiranje plaća za mjesece mart i april.

Ministar je istakao i da je Vlada na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o iznosu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za navedene mjesece, te da će ista biti objavljena sutra u Službenim novinama, dok će preliminarne liste ovih javnih poziva biti objavljene u petak u popodnevnim satima.