Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Delić: Po javnim pozivima za sanaciju negativnih ekonomskih posljedica na privredu KS odobrena sredstva za 5.640 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu 8.976.241,08 KM

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je danas liste prihvaćenih i liste odbijenih prijava poslovnih subjekata po javnim pozivima za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u martu i aprilu 2021. godine, te za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za oba spomenuta mjeseca (mart i april) 2021. godine.

Javni pozivi bili su otvoreni od 30. aprila do 15. maja 2021. godine, a po isteku roka za dostavu prijava poslovnih subjekata, Tim za obradu i kontrolu podataka, imenovan Rješenjem ministra privrede KS izvršio je obradu pristiglih prijava poslovnih subjekata po ovim javnim pozivima.

„Ukupan broj prijava po ovim javnim pozivima koje su pristigle na adresu Ministarstva privrede je 6.120, od čega je 480 neblagovremenih i neurednih, te shodno tome nisu uzete u razmatranje“, kazao je ministar privrede Adnan Delić.

„Od ovog ukupnog broja pristiglih prijava, po Javnom pozivu za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa obrađeno je 1.090 prijava poslovnih subjekata, od kojih 794 ispunjavaju uslove, te su stavljeni na listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, dok 296 poslovnih subjekata ne ispunjava jedan ili više uslova i kriterija iz Javnog poziva, te se nalaze na listi poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva“, precizirao je ministar Delić govoreći o prijavama vezanim za pripadajuće poreze i doprinose.

Što se tiče Javnog poziva za finansiranje cijele ili dijela mjesečne plaće, ministar Delić je kazao da je obrađeno 4.550 prijava poslovnih subjekata, od kojih 3.588 ispunjava uslove, te su stavljeni na listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, dok 962 poslovna subjekta ne ispunjavaju jedan ili više uslova i kriterija iz Javnog poziva, te se, shodno tome, nalaze na listi poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

„Odlukom Vlade KS o iznosu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mart i april 2021. godine propisani su iznosi cijele i dijela minimalne mjesečne neto plaće koji će se isplatiti poslovnim subjektima koji ispunjavaju sve potrebne uslove iz Javnog poziva i to za navedene mjesece za navedeni broj uposlenika za period naznačen u Javnom pozivu“, podsjetio je ministar Delić.

Naglasio je i kako, shodno ovoj Odluci, ukupna sredstva koja će se uplatiti na račune poslovnih subjekata iznose 8.976.241,08 KM, od čega je za plaće 7.075.727,40 KM, a 1.900.513,68 KM za pripadajuće poreze i doprinose.

Ministar Delić je istakao i da su podaci koji se odnose na promet, izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda i broj uposlenih, preuzeti službenim putem iz baze podataka Porezne uprave FBiH, a aplikativni softver za obradu prijava po Javnim pozivima izradio je Zavod za informatiku i statistiku KS, dok su podaci za poslovne subjekte koji su dobili finansijska sredstva za subvenciju neto plaća za uposlenike za mart i april 2021. godine, preuzeti iz službenih baza podataka JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Rok za ulaganje prigovora na liste je sedam dana, a sredstva će se na račune poslovnih subjekata uplatiti u narednih 15 dana.

Linkovi svih odluka su: 

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/odluka_o_odobrenju_i_uplati_sredstava_za_finansiranje_pripadajucih_poreza_i_doprinosa_na_minimalnu_mjesecnu_neto_placu_u_f_bih_za_period_zabrane_rada.pdf

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/lista_poslovnih_subjekata_koji_ispunjavaju_uslove_za_finansiranje_pripadajucih_poreza_i_doprinosa_za_mjesec_mart_i_april_2021.godine.pdf

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/lista_poslovnih_subjekata_koji_ne_ispunjavaju_uslove_po_javnom_pozivu_za_finansiranje_doprinosa_mjesec_mart_i_april_2021._g._-.pdf

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/odluka_o_odobravanju_i_uplati_sredstava_za_finansiranje_dijela_minimalne_neto_place_u_f_bih_za_mjesec_mart_i_april_2021.godine.pdf https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/lista_poslovnih_subjekata_koji_ispunjavaju_uslove_za_finansiranje_cijele_ili_dijela_minimalne_mjesecne_neto_place_za_mart_i_april_2021.godine.pdf https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/lista_poslovnih_subjekata_koji_ne_ispunjavaju_uslove_po_javnom_pozivu_za_finansiranje_dijela_minimalne_mjesecne_neto_place_u_fbih_za_mjesec_mart_i_april_2021._g.pdf