Vlada Kantona Sarajevo

Kolegij Skupštine KS dopunio dnevni red naredne 36. radne sjednice

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo je na danas održanoj sjednici dopunio dnevni red naredne 36. radne sjednice, zakazane za srijedu, 5. maja ove godine, sa početkom u 10:00 sati.

U pitanju se sljedeće tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2019. godinu, te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. godinu. 

Informativno je zastupnicima dostavljena i Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2021. godine.

I ova sjednica bit će održana online, uz prenos uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i na web stranici ove televizijske kuće.