Vlada Kantona Sarajevo

Kantonalna uprava civilne zaštite: Upozorenje pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih i kišnih padavina

S obzirom da se u narednom vremenskom periodu, prema vremenskim prognozama od nekih meteoroloških stanica očekuje obilnije sniježne i kišne padavine, koje će zahvatiti pojedina područja Balkanskog poluostrva, upozoravamo  sva pravna i fizička lica da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od sniježnih i kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene sniježne i kišne padavine)  jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.

 

Imajući u vidu, da se prema navedenim prognozama očekuje velika visina sniježnog pokrivača, posebno u planinskim dijelovima koji može izazvati najviše problema u saobraćaju, posebno apelujemo na nadležne organe u općinama i Kantonu da provjere spremnost pravnih lica s kojima su potpisali ugovore za zimsko održavanje puteva, da li ista imaju dovoljan broj mašina i drugih sredstava da na vrijeme reaguju na potencijalno moguće obilnije sniježne padavine.

 

 

 

 

 

Press služba KS